Swedaq kan tillhandahålla ett stort antal olika slags vattenprovtagare passande för de mest skiftande användningsområden, allt från små enkla hämtare för ordinära provtagningar till specialtyper för särskilda ändamål. Här berör vi de mera ordinära typerna. Om Ni söker en hämtare för mera speciella användningsområden, var vänlig be om vårt produktblad avseende specialvattenhämtare. Denna sida är tänkt som en allmän information. Är Ni intresserad av någon eller några speciella typer / modeller, så kontakta oss för mera detaljerad information och datablad. De typer av hämtare som behandlas på denna sida är följande:

  

Ruttnerhämtare

Den i Sverige antagligen vanligaste provtagartypen, har genom sin principuppbyggnad en del givna fördelar i form av t.ex enkelt handahavande, men även vissa nackdelar som t.ex förhållandevis dålig vattengenomströmning.

Vi har många olika Ruttnerhämtare från små lätta hämtare främst avsedda för dammar och liknande lugna vatten till kraftiga hämtare för havsprovtagningar och smala hämtare extra väl passande för provtagning i ishål.

Samtliga våra Ruttnermodeller löses ut med lod, vilket ger exakt kontroll av provtagningsnivå och de flesta har inbyggd termometer.Vidare finns standard eller metallfria modeller.

 

 • Tyska Hydro-Bios har marknadens sannolikt bästa och gedignaste Ruttnerhämtare. Blir normalt extremt långlivade. Långa och smala samt med en mycket öppen och rejäl mekanism passar dom utmärkt för provtagning i ishål. Finns i 1/- och 2-liters volym i standardutförande samt i 1 liters metallfritt utförande. Såsom alla H-B hämtare har även dessa öppningbart lod som standard, för enklare hanterande. Till de flesta varianter finns som tillval transport/förvaringslåda. De säljs även som komplett kit med metermärkt lina, handvinda med handtag, vev och spärr samt låda med skruinredning.

H-B 1 lit std   H-B 1 lit std, detalj

 • Danska KC har också Ruttnerhämtare av hög klass. Dom är mera korta och tjocka till sin karaktär, vilket ger ett bättre genomflöde. Mycket kraftig mekanism. Kan lätt ändras till metallfria hämtare då endast ett par lätt utbytbara delar invändigt är i metall. Finns i 1.7, 3 samt 5 liters kraftigt "havsutförande" samt i 1,0 liters i lite lättare utförande. Ordinärt fall-lod som std, öppningsbart som tillval.Till 1 och 1,7 liters varianterna finns som tillval transport/-förvaringslåda. Dessa säljes även som komplett kit med metermärkt lina, handvinda med handtag, vev och spärr samt låda med skuminredning.

  KC 1,7 samt 0,7 lit  
 • NMT har ett par modeller, en relativt lätt men stark och bra 2,5 liters hämtare och en ganska tung model på 3 liter.  2,5 liters hämtaren är relativt smal och har en slät utsida samt en robust mekanism, vilket sammantaget gör att den även funderar bra som vinter/is håls hämtare. Bra materialval och gott utförande. Med eller utan termometer. Vanligt rörlod som std, men öppningsbart som tillval. 2,5 liters varianten finns numera även i helt metallfritt utförande. Till båda hämtarna finns transport/förvaringslåda i trä som tillval. Dessa säljs även som komplett kit med metermärkt lina, handvinda med handtag, vev och spärr samt låda med skuminredning.
         

  NormecTec std   NormecTec met-fri   Met-fri detalj   Met-fri detalj
 • Slutligen har vi ett par "budgethämtare" för mera normalt ställda krav på kvalité och utförande. Hydro-X kallar vi dom och dom finns i 0,2 resp 1,7 liters volym standardutförande samt som 1,7 liters helt metallfri. Hydro-X 1,7 liters std är vår numerärt mest sålda model.                                 

 Hydro-X 1,7 lit std  H-x Rut M-fri  Hydro-X 0,22 lit Detalj std Detalj met-fri Detalj met-fri

Tillbaka till toppen

 


 

Niskin / PWS hämtare

De mest använda hämtarna för havsbruk är Niskin som tillverkas av General Oceanics samt kopior av dessa hämtare. I många fall är dessa "kopior" kvalitativt helt överlägsna originalet. Så är t.ex fallet med PWS (Plastic Water Sampler) från tyska Hydro-Bios. Generellt gäller att hämtarna har tämligen god vattengenomströmning och passar som seriehämtare, dvs flera hämtare på olika nivåer på samma wire med gemensam utlösning.

Hämtarna finns i storlekar från 1,7 liter och upp till 30. Vanligast i Sverige är nog 1,7, 2,5 eller 5 liter.

Dessa hämtare kan i allmänhet förses med reverserande fäste för termometer/tryckmätare. I vissa fall kan hämtarna erhållas med teflonbelagd insida samt kranar för speciella ändamål. För användning av Rosett / Multivattenhämtare är detta den kanske vanligaste hämtartypen. Tillverkas bl.a av G.O, Hydro-Bios, KC samt Richter & Wiese.

 Hydro-Bios Niskin/PWS

Tillbaka till toppen


 

Limnos

Limnos har sedan en tid återupptagit produktionen av sina genialiska och mycket uppskattade hämtare.                                                                                             
Den finns nu i flera storlekar mellan 2 och 7 liter, och den är utförd helt i rostfritt stål förutom röret. Speciellt utmärkande är att den har helt fritt genomflöde och ett stabilt inbyggt stativ. Hämtaren är metallfri invändigt med inbyggd termometer. Transport-/ förvaringsfodral ingår.
 
V prov Limnos ppen   V prov Limnos flera
 

Hämtare med fritt genomflöde

I de fall man behöver en hämtare med extra stor öppning för maximalt genomflöde kan vi rekommendera Hydro-Bios nya "Free Flow Water Sampler". En invändigt helt metallfri hämtare som finns i olika volymer mellan 1 och 10 liter. Kan användas som single, serie eller multihämtare.

    Hydro-Bios Free-Flow

Även många andra hämtartyper har utpräglat gott genomflöde t.ex vissa PWS / Niskin modeller, H-Bios´s Universal Series hämtare, G.O´s Lever Action, van Doorn hämtarna och KC´s Hjärtklaffshämtare.

Tillbaka till toppen


 

van Doorn, metallfri vertikal alt horisontell

Detta är en serie hämtare som passar för många olika ändamål. Hämtarna finns i ogenomsynligt alt. transparent utförande samt i ett flertal olika volymer, från 1 liter upp till 9 liter, med eller utan inbyggd termometer.

Detta är ytterst kraftiga och tåliga hämtare som normalt tål misshandel av typen provtagning från broar, vilket är förödande för normala hämtare, typ Ruttner och liknande. Dessa hämtare är invändigt helt metallfria.

Intressanta tillbehör är "dunk i botten" dvs hämtaren utlöses automatiskt när den är en liten bit från bottnen. Horisontalfäste är ett annat tillbehör som förvandlar hämtaren till horisontalhämtare, vilket underlättar vid provtagning i strömmande vatten, i tunna skikt eller helt nära yta eller botten. van Doorn hämtare tillverkas av amerikanska Kahlsico och av danska KC. Normalt utrustade med lod av öppningsbar typ, vilket underlättar hanteringen , speciellt när man har långa linor.

Wildco Alpha Hz    Wildco Beta   Kc vanDorn

Tillbaka till toppen


 

Metallfria hämtare

För metall och spårämnesanalyser bör man använda metallfria hämtare. I en sådan kommer inte vattenprovet i kontakt med metall. Vissa sådana hämtare är genomgående helt metallfria, vilket nog i vissa fall ger en ömtåligare hämtare, medan vissa andra har provbehållaren i metallfritt och kanske stomme, mekanism eller andra delar som inte kommer i kontakt med provet, i metall för stabilitetens skull.

Exempel på metallfria hämtare är t.ex vissa RuttnermodellerNiskin/PWSvan Doorn, Hydro-Bios nya "Free Flow" hämtare, samt några andra specialhämtare från Hydro-Bios.


images/bilder/Wildco_beta.gif

Tillbaka till toppen


 

GoFlo, COC kontaminationsfria hämtare

Om man vill undvika att hämtaren kontamineras invändigt av ytvattnet på sin väg ner genom vattenskikten till önskat provtagningsdjup, använder man lämpligen en hämtare av typ GoFlo, COC (Close Open Close från Hydro-Bios) eller Noex från Technicap.

Dessa hämtare är stängda den första biten ner genom vattnet, för att sedan öppna sig på några meters djup för att sedan lösas ut på vanligt sätt medelst lod när önskat djup uppnåtts. Dessa tre modeller är sinsemellan tämligen olika men grundtanken är densamma. Finns i olika storlekar, från 1,7 liter och ända upp till 100 liter. GoFlo och COC är huvudsakligen byggda i PVC medan Noex är byggd av polypropylen, titan och silicon.

Tillbaka till toppen


 

Multivattenhämtare

Multivattenhämtaren s.k. Rosetthämtare eller Multi Water Sampler, består av ett antal vattenprovtagare, vanligen 6 eller 12 st, vilka är monterade kring en mekanism med vilken man kan utlösa hämtarna på valfria djup.

Oftast styrs hämtaren från ytan via kabel, antingen med ett separat reglage eller genom mätsond av CTD typ vilken anbringats på multihämtaren. Alternativt kan hämtaren förses med tids eller tryckutlöst mekanism, vilken utlöser de olika flaskorna vid, av användaren inprogrammerade, tidpunkter eller djup.

Multihämtare användes oftast vid större vattendjup för att förenkla hanteringen och vinna tid genom att kunna ta prover på flera, valfria, nivåer vid samma provtagningstillfälle. I de flesta fall kan man ha olika typer av hämtare och även olika volymer på sin multihämtare. Detta kan skiftas från gång till annan. Vid den ofta använda kombinationen Multihämtare / CTD sond (mäter salthalt, temp o djup) kan man genom att extrautrusta nämnda sond även mäta ett flertal andra parametrar parallellt med provtagningen. T.ex syrehalt, pH, svavelväte, strömhastighet / riktning och klorofyllkoncentration.

Hydro-Bios Multi Water Sempler  H-B MWS Deck Command H-B Multi Limnos

Kompakta Multivattenhämtare

Förutom de vanligaste 6 och 12 flaskors modellerna finns även modeller för 18, 24 eller 36 flaskor. Dessutom finns några, mer eller mindre portabla, modeller med ett större antal småflaskor. De traditionella Multihämtarna är ganska stora, tunga och omfångsrika, varför de kräver en rejäl båt med kran för säker hantering. Dock finns numera även, som nämnts ovan, modeller med mindre flaskor vilka utan vidare kan hanteras från mindre båtar.

General Oceanics med sin Rosett och Hydro-Bios med sin Multisampler är här de mest kända tillverkarna. H-B har nyligen presenterat sin "Slimline" en kompakt och lätt hämtare för 6 st 1 liters flaskor. Med sin nya produktionsteknik har H-Bios numera även möjligheten att bygga helt kundanpassade multihämtare, men valfritt antal flaskor med i stort sett valfria volymer. Både on-line och off-line typer finns (dvs kabelanslutna eller förprogrammerade). Även Richter & Weise har en kompakt och lätt portabel hämtare med 24 st 0,5 liters flaskor. Utöver dessa finns några mindre tillverkare till.

 Hydro-Bios MWS Slimline  Slimline uppeifrån

  Tillbaka till toppen


 

Seriehämtare

Med seriehämtare avses hämtare som är så konstruerade att de kan riggas upp flera stycken på olika nivåer på en och samma wire, för att på så vis kunna ta prover på flera djup samtidigt.

Det hela fungerar genom att varje hämtare riggas med ett extra lod som hänger på wiren under hämtaren i ett speciellt seriefäste. Det första lodet löser ut den översta hämtaren på vanligt sätt, samtidigt släpper denna första hämtare sitt extralod vilket löser ut hämtare nr 2 osv.

Seriehämtare användes företrädesvis på större djup / långa wirar för att spara tid genom att minimera antalet ner / upphissningar. Flera olika hämtartyper passar som seriehämtare. Mest använda i dessa sammanhang är Niskin, Go-Flo och van Doorn typerna. Som alternativ vid provtagningar på flera djup kan även s.k. Multivattenhämtare användas Eller lod av olika utseende, vikt och material.

Tillbaka till toppen


 

Horisontell Hämtare

För provtagning i t.ex strömmande vatten, i tunna skikt eller helt nära ytan eller bottnen, fungerar det ofta inte vidare bra med konventionella hämtare. Då är en horisontalhämtare lösningen.

Exempel på hämtare är van Doorn från Kahlsico, Wildco eller från KC samt Hydro-Bios´s speciella horisontalhämtare. Vissa modeller har styrfenor som tillval, vilket underlättar vid provtagning i strömmande vatten. Flera storlekar, från 1 liters volym och uppåt. Även metallfria modeller.

KC van Dorn   Hydro-Bios Hz hämtare   Wildco Alpha Hz   Wildco Fieldmaster Hz

Tillbaka till toppen


 

"Kontaminationsfria" hämtare med glasbehållare

Om man föredrar en hämtare med utbytbar glasflaska som provbehållare och samtidigt har krav på enkel hantering, god kvalité samt säkerheten med lodutlösning så har vi här några intressanta alternativ: De relativt nya hämtarna "Limnos" och "Micros" från provtagarspecialisten Hydro-Bios. Limnos hämtaren har 2 st 1 liters flaskor och Micros  har 1 st smal 0,5 liters flaska vilken gör hela hämtaren tämligen smal. Samtliga har utbytbara flaskor som provbehållare och vattenintag i form av kontaminationsfria siliconslangar. Limnos och Micros har flaskor i glas.

Hydro-Bios Micros    Micros, detalj    Limnos

 

Tillbaka till toppen


 

Kolonn / Slangprovtagare (typ "Rambergrör") / fathämtare

Slangprovtagare

Detta är en mycket enkel och lätthanterlig provtagare för de tillfällen man önskar ta en hel, relativt ostörd, profil från ytan och ner, en eller några meter, på en gång. Passar förutom diverse naturvatten även bra till dammar, tankar och liknande.

Hämtaren består nertill av ett ventilhus med lättrörlig och självreglerande hjärtklaffsventil, snabb-gängfäste för rörsektioner samt grov slang för tömning. På detta ventilhus fäster man sedan önskat antal 2 meters sektioner med snabbfäste.

Provtagningstekniken är enklast möjliga: man monterar önskat antel sektioner och sänker sedan ner hämtaren i vattnet till fullt djup, lyfter sedan upp den igen. Man kan sedan hälla ut provet i andra kärl medelst slangen, allt på en gång eller litet i taget, som det passar ens syften.

KC Tubular Water Sampler typ "Rambergrör"

Denna hämtare motsvarar rätt väl det s.k. Rambergröret. 1 meter/1 liter vilket kan kompletteras med 1 meters förlängning = 2 meter/liter. 40 mm diameter. Enkel mekanism per "ryck i linan" aktiverad bottenpropp. Kpl med 10 m lina.

Provtagare för långa profiler / kolonner "Rölle"

Hydro-Bios "Rölle Sampling Tube" består av 3 st 1,5 meters rör med rörloppling mellan dvs 4,5 m långt. Lättrörlig helautomatisk flottörventil i bottnen och avtappning med kran. Kan även erhållas med ventil i toppen. Kan förlängas till 6 eller 7,5 meter.

Coliwasa

Smal o lång hämtare passande för provtagning i tankar och fat

NormecTec slangprovtagare   KC Tube Water Sampler   Rölle.Sampling Tube.jpg (3249 bytes)  Wildco Caliwasa

Tillbaka till toppen


 

Borrhål, Brunnar (Se även vidare på sidan om grundvatten, borrhål o brunnar)

För provtagning i borrhål, brunnar eller andra trånga ställen använder man med fördel en extra smal hämtare.

 • Bailer hämtare. Långsmala hämtare med automatisk bottenventil. Finns i ett stort antal utförande, volymer och matrerial. Dels "vanliga" som är delbara för rengöring och s.k. engångs vilka inte är delbara och således inte så enkla, men fullt möjliga, att rengöra ordentligt. Frånsett det finns ingenting som hindrar att man använder dom, i princip, hur många gånger som helst.
 • Kahlsico har en serie smala ruttnerliknande hämtare som passar för smala hål.
 • Vidare har General-Oceanics ett par smala hämtare där själva provbehållaren utgöres av en ordinär spruta.
 • Även Wildco har ett antal smala hämtare passande för borrhål. Deras "Kemmerer" hämtare finns i ett flertal volymer och utförande vad gäller material i stomme och tätningar.
 • Wildco "Kemmerer Teflon" är ett par smala hämtare helt i teflon, 0,4 eller 1,2 liter.
 • Till alla Wildco hämtare finns ett antal tillbehör t.ex eller utan lod, linor och lådor.
 • Hydro-Bios har, förutom sin vanliga Ruttner som endast är 80 mm bred en typ som kallas
 • Micros vilken har en smal 500 ml glasflaska som provbehållare.
 • KC tillverkar borrhålshämtare av olika volym/dimension och material på beställning. Dom har t.ex hämtare helt i rostfritt stål och hämtare med provbehållare i glas eller plast.
 • KC Tubular Water Sampling Tube typ "Rambergrör" se stycket ovan.
 • Vissa typer. t.ex. G.O. hämtarna samt några modeller från KC, Wildco och Kahlsico kan användas i så smala hål som 2".
  Bailer

Tillbaka till toppen


 

Ytvattenprovtagare (motsvarande s.k. "Fyriså hämtaren" eller "Spindelhämtaren")

För provtagning av ytvatten i t.ex. brunnar, bassänger, tankar eller svåråtkomliga vattendrag, strandkanter och liknande, där det är svårt att komma åt med vanliga hämtare kan ytvattenhämtaren från KC vara lösningen. Det är en enkel behållare på ett teleskopiskt utfällbart spö, 6 resp 5 meter långt. Finns i 250 alt 750 ml utförande.

Vi kan även erbjuda en variant av denna provtagare, fast istället för plastburken i standardmodellen ovan, kan man få hämtaren med fäste för provtagningsflaska. Båda tillverkas av KC.

Fyriså-hämtaren

"Fyriså-hämtaren”. Perfekt att hämta prover från vattendrag, kulvertar, brunnar etc. Till denna genialiska hämtare kan man använda dom flesta flaskor o burkar med diameter mellan 30 och 110 mm. Hela hämtaren, som är mycket stabil och gedigen, är tillverkad i rostfria material, mestadels rostfritt stål och alu. Flaskfästet, med snabbfäste för flaska/burk är vinklingsbart för att passa i skiftande situationer.Fyriså hämtaren”. Perfekt att hämta prover från vattendrag, kulvertar, brunnar etc. Till denna genialiska hämtare kan man använda dom flesta flaskor o burkar med diameter mellan 30 och 110 mm. Hela hämtaren, som är mycket stabil och gedigen, är tillverkad i rostfria material, mestadels rostfritt stål och alu. Flaskfästet, med snabbfäste för flaska/burk är vinklingsbart för att passa i skiftande situationer.Teleskopiskt utfällbart skaft, som std 3-delbar 1,0 – 3,0 m.Hämtaren finns även med ett längre, men enklare teleskopskaft, som kan bli max 4 meter.

 

Från Wildco kommer också några liknande modeller, bl.a en som ungefär motsvarar den s.k. "Fyriså hämtaren" eller "Spindelhämtaren":

 • "Dipper 6' har fast 6' plasthandtag och 1 liters polyeten burk med 45 graders vinklat fäste.
 • "Dipper 9' har 9' teleskophandtag i aluminium med 1 liters lätt vinklad graderad polyeten burk.
 • "Sludge Napper" 1,2 - 1,9 meters teleskop-handtag med lätt utbytbar provburk i polyeten. Allround flaskfäste gör att man även lätt kan montera flaskor / burkar av valfri typ. För vatten eller andra vätskor, även med suspenderat material.
 • "Swing Sampler" 1,8 - 3,6 m eller 2,4 - 7,2 m teleskop glasfiberhandtag med vinklingsbart fäste för lätt utbytbar polyetenburk. Allround flaskfäste gör att man även lätt kan montera flaskor / burkar av valfri typ. Utmärkt för att hämta (avlopps)vattensprover i strömmande vatten. Denna modell motsvarar i funktion rätt väl de s.k. Fyriså- eller Spindelhämtarna"

 Dipper 6 Dipper.jpg (6295 bytes)       Swing sampler.jpg (16731 bytes) Swing Sampler 

Bilderna visar, fr.vänster: KC ytvatten 250 samt 750 ml, Wildco Dipper 6 fot, Dipper 9 fot, Sludge Napper samt 3 stycken Swing Sampler

Tillbaka till toppen


Enkel "Kontaminationsfri" Vattenprovtagare

En enkel och okomplicerad vattenprovtagare av s.k. "Close.-Open" typ, d.v.s. den är stängd när den går igenom de översta vattenskikten för att vid aktivering öppnas genom att en propp, medelst en lina, rycks ur mekanismen, varvid provbehållaren fylls. Provbehållaren är en lätt utbytbar glas-, eller plast flaska vilka finns av flera olika storlekar. Tillverkas av danska KC.

Tillbaka till toppen


Oljeprovtagare

Provtagning på vattenyta

För att ta upp prov på olja på vattenytan använder man lämpligen en speciell provtagare "Schuemacher", vilken är så balanserad att den endast skummar av ytan och fåledes får mest olja och minst vatten. Lätt utbytbara provflaskor. Ytterst enkel att använda. Hydro-Bios tillverkar hämtaren

Provtagning i rörledningar eller smala hål

För provtagning av vatten, olja eller annan vätska i smala borrhål, rörledningar, tankar och liknande har KC en tung och stabil hämtare i mässing med, som standard, 70 ml volym och 30 mm diameter. Hämtaren är stängd när den sänkes ner och öppnas/aktiveras sedan medelst enkel "Ryck i snöret" propp-mekanism. Kan lätt tagas isär för rengöring. Kan även utföras i andra diameter och volymer.

Oljeprov   
Tillbaka till toppen

 

 


Utlösningslod

De allra flesta av våra provtagare löses ut med fallod; detta för att man skall ha full kontroll över det verkliga provtagningsdjupet.

Till vissa hämtare, bl.a samtliga H-Bios´s modeller är lod av öppningsbar typ, s.k. "snäpplod" standard. Sådant lod kan beställas extra till övriga modeller. Detta lod, vilket man enkelt knäpper på eller av linan förenklar hanteringen avsevärt, speciellt vid långa linor.

Vi tillhandahåller lod av olika utseende, vikt och material.

Swedaq´s öppningsbara Hydro-bios öppningsbara lod

Tillbaka till toppen


 

Vindor, winchar

Som komplement till våra provtagare tillhandahåller vi även ett brett sortiment av passande vindor och winchar. Vi har allt från små handvindor och lätta portabla hand- eller motorwinchar till större kranar för båt / fartygsmontage.

Trävinda   Tygvinda   Plastvinda mindre   Plastvinda större    Hydro-Bios Handvinda   KC Handvinda

Tillbaka till toppen


 

Linor / Wire

Samtliga våra hämtare säljes normalt utan lina / wire. Dock kan sådan beställas till. Vi har rostfri alt galvad / inplastad wire, plastlina samt dubbelspunnen polyestersilkelina. Samtliga med eller utan meter markering. Wire och plastlina finns i vissa fasta längder medan polyesterlinan tillhandahålles i valfria längder.

 

Tillbaka till toppen

Scroll to top