För mätning av vattennivå kan man använda olika metoder, t.ex:

 • Ljuslod
 • Pegel
 • Flottör och skrivare
 • Tryckmätare
 • Beröringsfria mätare t.ex. ultraljud (typ ekolod) eller radar.

Ljusloden används mestadels för nivåmätningar i brunnar, grundvattenrör och borrhål. Apparatens huvuddelar är en spole med ett metergraderat stålband ("måttband") samt en givare. När givaren, vilken sitter längst ner på måttbandet, når vattenytan, tänds en indikatorlampa i spolen, varefter man helt enkelt läser av nivån på måttbandet. Vissa typer har även ljudindikering ”summer”.

Till några typer finns bottenkännare som tillbehör, dvs en tillsats som indikerar om/när sensorn når fast botten.

Integrerad vattenprovtagare finns även som tillval för vissa modeller.

Ett ”vanligt” ljuslod indikerar alltså bara vattennivå, och eventuellt fast botten.

Vill man dessutom mäta temperatur eller temperatur och konduktivitet, så finns det även modeller för detta.

 • Tyska Ott har fina ljuslod vilka finns i olika storlekar i längder mellan 15 och 750 meter. Ljuslod med temp eller med temp och kond finns i längder mellan 25 och 500 meter.
 • Seba, också från Tyskland har också fina ljuslod. Standardloden finns i längder mellan 15 och 500 meter. Miniloden, som inte är större än att man kan ha ett sådant i fickan, finns med 10 eller 15 m kabel.  Ljuslod med temp eller med temp och kond finns i längder mellan 25 och 500 meter. Dessutom finns det integrerade vattenprovtagare som tillval till några av modellerna. Slutligen finns möjlighet att få en del av loden i mycket avancerat utförande, men multiparameter sensorer för mätning av allehanda parametrar, fysiska och kemiska och/eller biologisks. Numera finns t.om. Sensor för vertikalström/flöde i borrhål

  Ljuslod

Seba, också från Tyskland har också fina ljuslod. Standardloden finns i längder mellan 15 och 500 meter. Miniloden, som inte är större än att man kan ha ett sådant i fickan, finns med 10 eller 15 m kabel.  Ljuslod med temp eller med temp och kond finns i längder mellan 25 och 500 meter. Dessutom finns det integrerade vattenprovtagare som tillval till några av modellerna. Slutligen finns möjlighet att få en del av loden i mycket avancerat utförande, men multiparameter sensorer för mätning av allehanda parametrar, fysiska och kemiska och/eller biologisks. Numera finns t.om. Sensor för vertikalström/flöde i borrhål

Pegeln är en mätsticka, ungefär som en stor linjal, för ögonblicksmätningar av vattennivån i vattendrag eller sjöar. Pegeln som monteras på passande stativ i strandkanten läses av visuellt, varvid värdet noteras. Någon annan registrering sker ej. Vi har flera olika fabrikat och varianter i sortimentet, i olika utförande, material och gradering. Vanligen har vi enkla och prisbilliga al-peglar på lager.

   

 • Finns även i kraftigare utförande med valfri längd och valfri typ av skala, stigande eller fallande. Finns även med skala anpassad efter montering på lutande underlag. Lev. i meterlånga sektioner. Finns i följande utföranden:
 • Kraftig stålplåt med vit/svart skala. Emaljerad på alla sidor.
 • Kraftig gjuten aluminium med symboler i relief, svart/gul skala

Flottör och skrivare. Tidigare en relativt vanlig metod att mäta nivå, numera säljes dock inte så många sådana, med eftersom det fortfarande finns ett stort antal i bruk så har vi hygglig efterfrågan på reserv- och förbrukningsdelar. Ofta efterfrågade delar såsom skrivarpapper, fiberpennor, urverk och bläckpatroner har vi vanligen på lager. Övriga delar tar vi hem på beställning. I stort sett alla delar finns som reservdelar, även för äldre modeller.

De vanligaste modellerna kommer från tyska Ott, men även Seba har snarlika modeller.

Metoden / apparaten består av en lämpligt utformat flottör vilket, medelst en wire är förbunden med ett visare- eller registreringsverk, oftast av typen skrivare / pappersrulle (vertikal eller horisontell).  Passar sig bäst under lugna omständigheter eller på lokaler där man på lämpligt sätt kan skydda både flöte och registerverk för yttre påverkan. Vissa modernare elektroniska varianter på detta tema finns även, liksom konverteringssatser för att komplettera skrivlodet med elektronisk lagring och även gsm/radiolänk kommunikation.

Recorder X

Flottör och datalogger. Vissa modernare varianter på detta tema finns även. Man har då ett elektroniskt minne istället för skrivare. Oftast längre registertid än skrivarmodellerna. Läses av med PC eller "hand-PC". Vi kan tillhandahålla Otts olika modeller.

Tryckmätare. Den förmodligen vanligaste typen av nivåmätare nuförtiden. Kan användas på två olika principsätt:

 • Stationärt instrument för mätning av vattenståndsvariationer, vågor, tidvatten etc. En på lämplig nivå under vattnet, på passande struktur anbringad tryckgivare
 • Som profilerande instrument. För att mäta det aktuella instrumentdjupet. Finns som integrerad del i olika kombinations mätsonder eller som separata instrument vilka kan anbringas på annan utrustning, t.ex trålar, planktonnät eller annan bogserad utrustning.

Båda metoderna kan användas som direktavläst, med kabel och displayinstrument (med ev. lagringsmöjlighet) eller som registrerande i internt eller externt minne varvid inställning av mätintervaller resp. avläsning av uppmätta data sker med PC.

Tämligen vanligt är att tryckmätare kombineras med andra parametrar, t.ex. Temperatur eller Konduktivitet.

Man mäter antingen:

 • totaltrycket, på vilket även lufttrycksvariationerna inverkar, eller
 • lufttryckskompenserat, vilket tar hänsyn till aktuella lufttrycksvariationer. Detta sker genom kompensering med ansluten lyfttrycksmätare eller, genom att nivåmätaren genom en luftslang (oftast integrerad med signalkabeln) är förbunden med en lufttryckskompenseringsenhet, vilken placeras på passande ställe ovan vattenytan. Vissa modeller har integrerad barometer för kompenseringen.

Till vissa slags instrument, företrädesvis CTD sonder, kan man som tillval få specialprogram vilket densitetskompenserar tryckmätningen av en uppmätt profil, vilket ger ett riktigare djupvärde.

Några exempel på tryckmätare:

Stationär mätning

 • Keller. Ett flertal tryckmätare, främst avsedda för mätning av vattennivå i hav, sjö, dammar eller vattendrag eller för grundvatten i brunnar o borrhål. Finns som logger, direktkopplad med kabel eller med GSM kommunikation.
 • SAIV. Precisions nivåmätare med tryck o temp. Mkt bra långtidsstabilitet. Kan användas registrerande eller direktavläst (kabel, gsm eller satellit).
 • Ott. Flertal modeller för dom flesta tänkbara applikationer. Kompletta system med all kringutrustning.
 • Seba. Flertal modeller för dom flesta tänkbara applikationer. Kompletta system med all kringutrustning.

Portabel mätning

 • Hydro-Bios har tryckmätare passande för användning på t.ex. bogserade trålar o nät. Kan kombineras med enkel eller dubbla flödesmätare och/eller Temp och Kond/Salthalt.
 • JFE/Alec har tryck logger och tryck/temp logger, samt fullutrustade multiparameter loggers.
 • SST, Sea & Sun Tech har in-line och off-line och kombinerade instrument o loggers av olika slag, med tryck och diverse andra parametrar.
 • Från Star-Oddi kommer en hel serie miniatyr loggers med tryck, temp och kond i olika kombinationer. 

Beröringsfria mätare

Dessa instrument passar där man av olika anledningar inte vill ha instrument i vattnet. Det kan röra sig om båttrafik, risk för åverkan eller ishinder eller liknande skäl. En givare, oftast av ultraljudstyp, monteras på passande lokal, oftast inuti ett rör vilket skyddar apparaten samt filtrerar bort småvågor.

Dessa instrument kan i vissa fall även användas att mäta t.ex. snödjup.

Uppmätt värde kan presenteras i realtid på en, med kabel förbundet display / visare instrument, och / eller lagras i dataminne. Data kan även sändas per kabel, gsm eller radio till annan plats.

Exempel på mätare:

 • Ott RLS
 • Seba Puls. Finns i flera utföranden för olika omständigheter och mätområden.
Scroll to top