Vi kan leverera planktonnät av de mest skiftande slag, från små 15, 20 och 25cm nät upp till mycket stora havsnät. Vi för nät från Hydro-Bios, KC, Wildco och General Oceanics.

Små nät för bottenfauna eller insamling i strandkanter, på stolpar, stenar, i strömmande vatten ("drift eller kick nät"). Standardmodeller, anpassade standardmodeller eller helt "skräddarsydda" typer.

 

 

Vi kan även tillhandahålla utrustning avsedd för bottenfaunaprovtagning. Ibland kan det vara svårt att avgöra vilket som hör hemma bland planktonnäten och vad som hör hemma bland bottenfaunautrustningen. Skillnaden mellan dessa och planktonnäten kan ibland vara hårfin.

Hur som helst så har vi här en hel del skaft- eller linförsedda smånät, driftnät (flytande eller bottenfasta), skrapor, draggar och liknande avsedda för insamling av djur och växter på bottnen av sjöar, vattendrag, stränder etc.

Stort urval av nättyper och maskstorlekar, från #5 my och uppåt.

H-B 25 cm pl-nät "Apstein"       KC 25 cm pl-nät      Wildco Fieldmaster       Wildco Winsconsin      H-B "Böttcher"     KC bottenfauna         Wildco bottenfauna "Sv Std"         Wildco Driftnät

Exempel på mindre nät är Swedaq Special (från Hydro-Bios), 15 x 50 cm håv, Apstein håvar, 25 x 50 eller 40 x 100 cm från Hydro-Bios. Från KC kommer motsvarande storlekar, och dessutom en del andra som 30 x 60 och 50 x 200 cm. Wildco bidrar med håvar på 20 x 89 och 30 x 105 cm. Alla finns med olika maskstorlekar och i vissa fall olika typer av planktonkoppar.

Exempel på större nät är WP-2 ("Östersjöstandard"), Bongo, Ringtrawl, Nansen closing nät etc. Vertikala eller horisontella modeller. Även modeller för bogsering i hög fart samt modeller med lodaktiverad stängning. Speciella ytvattensnät etc. Tryck för bild, Bongo: , WP-2: , Ringtrawl: , Multinät:

H-B vertikala nät bl.a. WP-2       H-B Ringtrawl 1 m dia       H-B Bongo       H-B Multinet       H-B "Hamburg"       Kahlsico "Clark-Bunp"       H-B "Nackthai"

Multinät finns också. Från Hydro-Bios. Flera modeller, men generellt rätt stora o dyra nät med 5 eller 9 separata håvar som öppnas o stängs på förinställda djup eller på kommando. Kan även förses med flödesmätare och sensorer för djup, temp o diverse annat.

Dessutom har vi ett fullt sortiment av reserv- och kompletteringsdelar, såsom håvpåsar och planktonkoppar samt av lämpliga tillbehör såsom t.ex: flödesmätare, depressors/djup paravaner, fiskmätbrädor, vindor/winchar, lina/wire, vinkelmätare för bogserade nät, plankton mikroskoptillbehör, sedimentations- och räknekammare, sorteringstråg, filteranordningar (lab o fält) mm.

       Wildco Fiskmätbräda

 För den som vill göra sina nät, håvar eller såll själv säljer vi även planktondukar och sållduk som metervara. Syntetduk finns med maskvidd på 1 my och uppåt i stort antal storlekar och typer. Även nät i rostfritt i flertal storlekar och typer.

      

Scroll to top