Grovt sett skulle man kunna säga att Turbiditet, som mått på mängden uppslammat / suspenderat material i en viss vattenmassa, mätes i ett antal olika storheter, beroende på syfte, omständigheter samt tillgängligt instrument.

Egentligen mätes Turb. i enheten NTU (Nephelometric Turbidity Unit), men ibland använder man sig av enheterna mg/lit eller transmission som % ljusgenomsläpplighet.

Olika tillverkare, och även olika brancher har ibland olika uppfattningar därvidlag.

Vi kan tillhandahålla några olika typer, representerande olika enheter etc. Samtliga är portabla och fältmässigt utförda, oftast avsedda för ögonblicksmätningar eller profileringar. Vissa instrument är försedda med, eller kan förses med minne för lagring av data under längre eller kortare tider.

Som alternativ finns även möjligheten att tilläggsutrusta s.k. CTD- eller "Miljösonder" (dvs direktavlästa eller registrerande multiparametersonder) med turbiditets- eller transmissionssensorer. Se vidare på resp. sida

Kort presentation av våra vanligaste turb-mätare:

 • Enkelt instrument "AL 23" från tyska Aqua-Lytic. Mätområde ca 500 – 5000 mg/l solids. Presenterar data ganska grovt i form av en skala av lysdioder. 10 meter kabel med 0,5 meter indelning ingår som standard.

  AL 23 
 • Ett rejält instrument från amerikanska Royce, "mod 711" kommer härnäst. Mäter 0 – 10.000 mg/liter. Vattentätt, mycket robust instrument som har 7 m kabel som standard (mera kabel som tillval). 

  Mod 711
 • Analite NEP 160. Portabel turbmätare med 90 alt 180 graders sensorvinkel för lågt 0 .. 3000 NTU eller högt 0 .. 30.000 NTU mätområde. Inbyggd datalogger samt RS232 datautgång. Finns med upp till 100 m kabel. Analite har även ett par varianter med inbyggd datalogger som kan fungera som självständiga registrerande enheter.

  Analite NEP 160
 • SST från Tyskland har en avancerad sond, CTD 48, som kan mäta lite av varje, bl.a. turbiditet, men även Temp, Konduktivitet/salthalt och Djup/tryck. Den finns i direktavläst utförande (+ kabel o PC) samt i minnesutförande, CTD 48M, för registrerande eller direktavlästa mätningar.

  CTD-48
 • Från Japan kommer Alec med sin ATU1-D. Består av sensor för 0 – 200 ppm, 30 meter kabel samt avläsningsinstrument. Mera kabel som tillval. Analog signalutgång. Litet större och tyngre än övriga alternativ, men mycket gedigna grejor.

  ATU1-D

 

 • Dessutom har Alec ett par helt självregistrerande turbiditetslogger Compact HTW resp CTW. Nya moderna givare med fiberoptik. Försedda med "vindrutetorkare" samt stor batteri- och minneskapacitet klarar dom även mätningar över lång tid. Hus helt i titan. HTW mäter i ppm och klarar höga koncentrationer 0 .. 70.000 ppm, medan CTW förutom turbiditet, i FNU, även mäter temperatur och klorofyll.

  Compact htw

 

 • Alec har även en kombinerad turbidimeter / (kolorfyll) fluorometer / temp logger. Även den försedd med "vindrutetorkare".

  Alec Compact CLW

 

Separata Turb-givare för egna appikationer

 • För kundens egna applikationer har Alec separata separata Turb/Temp alt Turb/Fuorometer/Temp givare. För 10 - 16 VDC in och digital utsignal. 20 m kabel som std. Instrumenthus i titan.

  RS-ALW
 • Förutom den portabla NEP 160 så har Analite också separata turbiditetsgivare för egna applikationer. Finns med analog eller med digital signalutgång.

  NEP395 small
 • Seapoint har också separata turb. givare för anslutning till egna instrument, loggers e.dyl. Just dessa givare brukar ofta användas som tillval på CTD sonder av olika fabrikat.

  Turb
Scroll to top