(Se även på sidan om "Bäckar o Vattendrag")

Våra flödesmätare är i första hand avsedda för fältbruk. Dom kan delas upp efter användningsområde:

 • Direktavlästa instrument
 • Instrument med datalagring

Båda typerna kan dessutom delas upp efter funktionsprincip:

 • mätare med rörliga delar, typ rotor, och
 • mätare utan rörliga delar.

Av sistnämnda mätartyper finns några olika principer, med exempelvis:

 • akustisk,
 • elektromagnetisk eller
 • dopplerbaserad mätprincip.

De flesta av våra instrument avsedda för portabelt bruk, men det finns också en del typer som även, med fördel, användes för stationärt bruk, under längre eller kortare tider. Dessa är då utrustade med programmerbart tids-styrt minne.

Vi har även några flödesmätare av typen turbinmätare, vilka är avsedda för rörledningar, slangar och liknande. Se vidare längst ner på sidan.

Generellt är de mekaniska mätarna billigare men har ofta inte riktigt samma noggrannhet som de elektroniska varianterna. De elektroniska varianterna, vilka som sagt inte har några rörliga delar, är mindre känsliga för skräp och liknande i vattnet, samt för påväxt (gäller främst vid långtidsmätningar).

Av modellerna utan rörliga delar är nog de elektromagnetiska ofta bäst passande för den här aktuella typen av fältutrustning genom sitt oömma och robusta utförande samt sitt, relativt sett, överkomliga prisläge. Även dopplermätarna är också mycket robusta, men oftast dyrare. De akustiska typerna är allmänt mera känsliga och användes mest för speciella ändamål.

 • General Oceanics 2030 rotor / flygel mest använda modeller är helt mekaniska mätare. I princip en rotor och ett enkelt mekansikt räkneverk. Dessa mätare kan användas såväl till montering planktonnät som till mätningar i vattendrag av olika slag, naturliga såväl som artificiella (kanaler, kulvertar, rörledningar och liknande). Mätarna finns även med specialrotor för låga flödeshastigheter. 
  GO 2030, 2035

 

 

 

Även Hydro-Bios har en flödesmätare av flygeltyp. Snarlik G.O. men öppnare konstruktion. Både H-B och G.O´s mätare finns med eller utan backspärr.


 

 Hydro-Bios E Flow är en helt ny rotor / flygelmätare med elektroniskt räkneverk. Lågt startmotstånd och god noggrannhet, även i det mycket låga registret. Genom sitt lätt nollställbara räkneverk lättare att använda än konventionella, helt mekaniska, rotormätare. Samma användningsområde som GO 2030.


 • Seba / KC flödesmätare. Precisionsmätare för flöde. Med realtidsavläsning på räkneverk via kabel. Finns i std- eller mini utförande. Kan levereras i rejäl låda kpl. med alla delar och tillbehör. Std version i låda, sensorer, avläsningsenhet:

  Std version i låda        sensorer      avläsningsenhet 
 • Tyska Ott har flera olika flödesmätare, alla ganska dyra med av bästa kvalité. Precisionsinstrument med förstklassiga material och hantverk, ordentliga utbytbara lager m.fl detaljer som inte återfinnes på billigare typer. Finns med rotor i "Universal mod C-31", "Compact mod C-20" och "Small, C-2". Mäter från 0,025 m/sek.
 • Det finns ett större antal valmöjligheter och tillval till dessa instrument, såsom t.ex olika rotorer, graderade fästen, hållare och handtag, väskor, avläsare, både som "pocket-PC" och som vattentäta o minnesförsedda displayenheter. Till standardmodellen C-31 finns även speciella "cable-ways / linbanor" med kabel, winch, sänken mm där man kan mäta tvärs över ett vattendrag "utan bli våt om fötterna".
 • Ott har även en variant med elektromagnetisk givare, utan rörliga delar alltså, C 2000 Nautilus. Den klarar extremt låga flödeshastigheter, från 0,000 m/sek, och vattendjup ner till 3 cm.
 • Vinge kallas ett koncept bestående av ett specialprogram just anpassat för flödesmätning, en vattentät terminal och en Ott flödesmätare. Med denna metod har man lösningen på de flesta flödesmätningar i vattendrag, kanaler mm. Här finns beräkningar för fart, volym med olika tvärsnitt mm. Givetvis har terminalen inbyddg datalogger. Ett mycket väl utprovat system.
 • För att kunna mäta flödet kontinuerligt över hela volymen i ett vattendrag har Ott numera även "Sonic-Flow", en ultraljudsmätare.

                                          

                              Vinge, program       Vinge, terminal             
 • Från Alec kommer en elektromagnetisk flödesmätare avsedd främst för planktonnät och liknande, men den kan naturligtvis även användas i många andra sammanhang där man önskar en rejäl mätare utan rörliga delar.

        
  • Hydro-Bios RHCM (Rod Held Current Meter) är en rätt så ny mätare med mekanisk rotor och elektroniskt fjärr-räkneverk. Avläsning sker i realtid medelst ett avläsningsinstrument typ "räknedosa" som visar farten direkt i t.ex m/sek. Avläsaren har även inbyggt minne för ganska många avläsningar. Instrumentet levereras helt komplett med teleskophandtag, olika längder 220 - 450 cm, avläsningsdosa samt program för avläsning av minne till PC. Tryck (på bilden) för info.
  • Detta instrument finns även i stationärt utförande, då utan teleskophandtag, men istället med lång kabel och tids-styrt minne för ca 6000 mätningar (strax under en månad vid en mätning var 5:e minut osv).

 • General Oceanics 2030 rotor / flygel serien finns förutom som rent mekaniska mätare även som mekaniska men med fjärravläsning via kabel i realtid. Avläsning kan då ske antingen via ett interface direkt till PC eller till ett vattentätt och fältmässigt avläsningsinstrument, till vilket PC interface och minne finns som tillval. Precis som de hel mekaniska typerna kan dessa även användas såväl till montering planktonnät som till mätningar i vattendrag av olika slag, naturliga såväl som artificiella (kanaler, kulvertar, rörledningar och liknande). Mätarna finns även med specialrotor för låga flödeshastigheter. GO 2030, 2035

 


 

 

 • G.O. har även en serie rotormätare försedda med kompass för riktningsangivelse. Säljes endast komplett med kabel och avläsningsinstrument.
 • KC har även graderade fästen och hållare som passar för de flesta flyglar. :

 

 

 

 • Hydro-Bios "Jens" är främst avsedd för ögonblicksmätningar i grunda (mellan ca 5 och 60 cm) vattendrag. Helmekanisk motviktsmätare. Jens: 

 

 • Alec AEM1-D mätaren har en mycket kraftig, elektromagnetisk, sensor och olika upphängningsanordningar. Inb. datalogger samt RS232 datautgång gör att man alternativt även kan använda detta instrument för stationär mätning under kostare tider. Inställning, nerladdning o presentation via Windows program. Inkl std fäste och 1,2 meters (3-delat) graderat handtag. 10 meter kabel som std, mera som tillval. För arbeten från broar etc finns ett speciellt fäste med vikt och styrvinge samt wire, (tillval). Passande för såväl naturliga som artificiella vattendrag.

      
 • Alec har även en serie 2- och 3 axliga flödesmätare för lab. och fält. 3 axlig:

 

 

 

 • Aanderaa Riverbank är en dopplermätare främst avsedd för stationära mätningar i floder, åar, kanaler o liknande. Uppmätta data lagras i externt minne eller sänds vidare per kabel, radio eller tele, allt beroende på omständigheterna.

 • Underground Water Flow Meter mod GFD3, från Alec, är en flödesmätare speciellt utvecklad för att mäta de mycket långsamma grundvattenflödena i borrhål och liknande. Går ner i ett 40 mm hål. Mäter hastighet 0,01 .. 1,0 cm/min och även riktning 0 .. 360 grader. Mätprincipen är att man mäter avkylningseffekten på 16 st temperetursensorer, vilka är uppvärmda till känd temperetur, som sitter som en krans runt instrumentets nedersta del. Med RS232 utgång, avläsning sker per PC.

          
 • För speciella applikationer finns även dopplerbaserade flödesmätare, 1- eller 2 axliga, direktvisande eller med internminne.
 • Turbinmätarna för rörledningar och slangar finns med inbyggd display för direktvisning av flödet, eller med separat display. Vidare finns det modeller med signalutgång, med eller utan display. Det finns ett antal olika modeller i olika material och det finns mätare för i stort sett alla typer av vätskor. Modellerna utan display, eller med separat display tål kokhett vatten, varför dom även kan användas t.ex i solvärmeanläggningar.

Scroll to top