Blinkfyrar / Radiofyrar

  • Från Canadensiska Novatech kommer marknadens förmodligen bästa fyrar före utmärkning av bojar, instrument och liknande. Det finns både blinkfyrar och radiofyrar samt naturligtvis även sök/pejl utrustning till radiofyrarna. Fyrarna finns i en mängd utförande samt med olika slags tillslags automatik. Fyrarna är naturligtvis dränkbara och vissa tål stora tryck och kan därför användas tillsammans med registrerande utrustning som förankras någonstans i vattenmassan för att vid passande tillfälle släppas upp till ytan. Fyrarna aktiveras då automatiskt.

          Novatech Radio/blink fyr      Novatech radiopejl

Microstructure Measuring System

MSS, Microstructure Measuring System, från SST är en profilerande sond avsedd att mäta microskiktningar i vatten samt förekomsten av småskalig turbulens (indikrerar biologisk aktivitet). Förutom sensorer med hör högupplösning för microstruktur och turbulens har MSS även CTD sensorer, och kan kompletteras med flera såsom t.ex syre, ljus, fluorocens. Profilern kombinerar således möjligheterna med en Microprofiler och en konventionell CTD.SST MSS profiler:

Data Storage Tag

Programmerbara microloggers med stort minne för användning på fisk. Finns med olika parametrar (olika kombinationer) såsom:

  • Temperatur
  • Salthalt
  • Djup
  • Tilt / vinkel

Wemco och Star-Oddi tillverkar.

Star-Oddi DST CTD      DST på fisk      Star-Oddi Kommunikations-enhet

Sidan kommer att kompletteras efterhand.

Scroll to top