(För instrument av mera stationär karaktär, v.v. se sidan om mätstationer)

Allmänt

Tryck på resp. bild för större bild.

Om man önskar mäta flera parametrar samtidigt, så kan ett bra och prisvärt alternativ till 2 eller 3 st separata småmätare vara ett s.k. multi instrument. Dessa kan mäta t.ex:

 • temperatur
 • syre
 • konduktivitet / salthalt
 • pH.
 • turb
 • ström/flöde
 • H2S, svavelväte

Alltihop eller i olika kombinationer. I vissa fall finns ännu flera parametrar att välja på, t.ex turbiditet / slamhalt. Dessutom finns i något fall även möjlighet att mäta djup (tryck) samtidigt.

Djupkapaciteten / kabellängd för dessa instrument är begränsad och beror på sensortyp och fabrikat. Några sensorer klarar endast ett par meter medan en del andra klarar upp till 100, i något fall till och med 200 m. Då man använder en eller flera relativt grova (ca 7 - 10 mm) kablar blir det lätt ohanterligt med alltför långa kablar, speciellt som det inte finns kabelvindor till dessa typer av instrument.

Noggrannhet och prestanda är i klass med normala småinstrument.

Datapresentationen är enkel, visning i realtid på instrumentets display. Möjlighet till datalagring i inbyggt, eller externt, minne finns liksom möjlighet att läsa över uppmätta data till PC för lagring, vidare bearbetning och presentation.

Alternativ

Önskar man ett mera avancerat instrument med flera tillvals sensorer, bättre prestanda och noggrannhet, bättre presentationsprogram med möjlighet till realtidspresentation i grafisk form på PC (kurvor i färg med de olika parametrarna som funktion av djup eller tid) större djupkapacitet eller smidigare kabel med vinda som tillval, så är det en CTD eller Miljösond som gäller.

Vi kan även tillhandahålla sådana. V.v. se mera om detta på CTD sidan.

Tillgängliga instrument

Vi kan erbjuda några olika fabrikat, samtliga av mycket god klass, men i övrigt tämligen olika varandra:

 • WTW med sina Multiline instrument.
 • Hach-Lange HQD "plug and play"
 • Aanderaa med sitt mycket flexibla system.
 • SST / AMT

WTW

Multiline är en modernt och smidigt multiinstrument till förmånligt pris.

Den har i princip samma displayinstrument som Syre, pH och Kond-mätare i 330/340 serien, d.v.s ett instrument stor som en avancerad miniräknare. Den har internt minne för 200 mätningar, vilka styrs manuellt eller vid vid givna och förprogrammarade tidpunkter/intervaller.

Instrumenten är helt vattentäta och har RS232 datautgång. Det finns i utförande för 2 eller 3 av parametrarna syre, pH resp. konduktivitet + temperatur.

Vidare finns det i lab. utförande eller i s.k. fält-set vilket innebär att allt levereras i en tålig och rymlig väska som även innehåller extra gummi-skyddshölje till instrumentet, diverse hållare och liknande, erforderliga vätskor, kalibreringsutrustning mm.

Instrumentet finns i några olika grundutföranden:

 • Multi 340i,
 • Multi 350i
 • Multi 197

Multi 340i: Man har här separata givare och kablar för syre/temp resp. kond/temp, en i taget användes. pH sensorn finns med maximalt 4 meter kabel medan övriga finns för max 25 meter med standardsensorer eller upp till 100 med förstärkta sensorer. Sensorer/kablar är samma som till WTW´s separata instrument.

Multi 340i finns i följande varianter:

 • pH/Oxi
 • pH/Cond
 • Multi med pH/Oxi/Cond

Multi 350i: Modernare utförande med flera finesser, dessutom finns här två olika slags givare:

 • ConOx. Har en kombinerad givare för syre/kond/temp. Finns med upp till 25 m kabel. pH mätes med en separat givare med kortare kabel.
 • Multi Parameter Probe MPP 350. Kombinerad givare för syre/kond/temp/pH. Max 25 m kabel.

Multi 197: Annorlunda design och kraftigare utförande, för tuffare tag. Annars samma teknik som övriga. Samma givarealternativ som Multi 350i, fast väljer man ConOx givaren så kan man här komplettera med pH givare av ett annat slag som finns med längre kablar (upp till 100 m).

340i       Multi 340 i fältväska       Multi 350i       Multi 197i

HACH- Lange

HACH-Lange HQ30D / 40D. En serie nya, moderna och finessrika instrument som finns för Syre, pH samt Kond/Salthalt. Instrumenten som är helt vattentäta har inbyggt, (manuellt eller tidsstyrt) minne och usb datautgång och finns med olika kabellängder, upp till 30 m. Syresensorn har inte traditionellt membran utan istället en optisk film, vilket är tåligare i många sammanhang. Dom finns i ett par olika modeller där man kan ansluta en valfri givare i taget, 30d, eller två stycken samtidigt, 40d, och då sensorns kalibreringsdata finns i ett "chip" direkt på resp. sensor, kan man lätt alternera mellan de olika givarna "plug and play". Levereras vanligen inkl fältväska med div tillbehör.

Hq4-2.jpg

Aanderaa

Ett modulsystem skulle man kunna säga. Välj bland en handfull olika sensorer. Förutom Syre, pH, Konduktivitet och Temp finns även Turbiditet/slamhalt, Djup (tryck) och Strömhastighet samt en hel del meteorologiska givare.

Koppla samman önskat antal och typ med kabel av valfri längd (normalt 100, men i något fall hela 200 m) samt passande avläsningsinstrument (vattentätt och i storlek ungefär som en miniräknare), vilket kan förses med externt dataminne.

Systemet kan lätt anpassas till behovet genom att välja, för stunden, passande sensorer.

Ytterst robust och kraftigt utförande, vilket ger relativt långa responstider. Passar därför bäst till kortare (<50 meter) profiler samt till stationära och registrerande stationer. Till skillnad mot WTW och Hach systemen användes här endast en kabel till samtliga sensorer, vilket kan underlätta det praktiska hanterandet om det gäller längre kablar eller flera parametrar.

Aanderaa har ett mycket omfattande tillbehörsprogram vad gäller datalagring, överföring och presentation, per radio, tele, talsvar etc. samt kasetter och skåp passande för i fält utplacerade enheter.

Aanderaa systemet är generellt dyrare än motsvarande WTW utrustning, men kraftigare byggt och ger mycket flera val- och utbyggnadsmöjligheter.

Aanderaa alternativet finns i ett utförande som kallas "Handheld Aqua Meter" och levereras då helt komplett med sensorer monterade på en speciell hållare, display samt kabel i stadig väska med plats för alla delar.

Skillnaden mellan detta system och ett CTD system är hårfin, det kan nog räknas till vilken kategorisom helst, litet beroende på sammansättningen i resp. fall.

Aquameter      CT / CTD sensor       Cond, färskvatten       Turb      pH      ström/flöde       display 3315

SST / AMT

AMT gör fina givare för H2S och för syre med ultrasnabb respons, och SST sätter samman det hela till multi-instrument. 1 klassigt utförande och mycket bra prestanda. Finns för direktavläsning via kabel eller med inbyggd datalogger. För avläsning använder man SST´s minnesförsedda och mycket stabila däcksenhet eller en PC. Se vidare på CTD sidan.

H2S/pH/temp alt snabbrespons-syre/temp       Displayenhet      Program

Scroll to top