"Mätstation" kan innebära litet av varje. Det kan vara t.ex:

 • Landbaserad station med en eller flera sensorer.
 • Mätboj med en eller flera sensorer. En variant på detta tema kan vara en station placerad på bottnen eller någonstans i vattenmassan.

I båda fallen gäller att sensorerna kan vara direktanslutna till mätinstrumentet, om det är av multiparameter typ, eller anslutna via kabel av passande längd om det är av typen datascanner / logger.

Vidare kan stationen vara:

 • Realtidskopplad, via kabel, telefon (fast eller GSM), radio eller satellit allt efter krav och omständigheter, eller
 • Registrerande. Registrerande stationer läses av mot PC med intervaller som anpassas bl.a. efter aktuell batteri/strömförsörjnings- och datalagrings- kapacitet.
 • Det finns även kombinationer av dessa båda typer.

Stationerna kan vare av mycket enkel typ t.ex. med bara en eller ett par givare och ett displayinstrument eller mera avancerad med flera givare, ev. både hydrologiska och meteorologiska, samt intern datalagring, solceller med batteribackup, och radio/tele överföring av uppmätta data. Även uppringt talsvar är möjligt.

Det finns ett stort antal möjliga parametrar t.ex:

 • Temperatur (luft eller vatten, en eller flera nivåer)
 • Kond / Salthalt
 • Nivå
 • Syre
 • pH
 • Flöde / Ström
 • Turbiditet
 • Våghöjd
 • Fluorocens
 • Kolväte / olja
 • Svavelväte
 • Metan
 • Vind
 • Luft tryck
 • Luft fuktighet
 • Regn
 • Gamma
 • Dimma/sikt
 • Snödjup
 • Etc etc..

Störst sortiment i detta ämne har utan tvekan Aanderaa. Men även andra tillverkare har mer eller mindre avancerade stationer, både land- och bojbaserade.

Aanderaa

Här finns ett mycket komplett sortiment av sensorer, datascanners, presentationsutrustning, både hård- och mjukvara, kommunikationsutrustning såsom kablar, akustisk länk, radio, tele, satellit samt erforderlig kringutrustning som t.ex. fästanordningar, låsbara skåp/kabinett, batterier, master, förankringsanordningar, bojar... just name it...

STD sensor      Display 3315      Datascanner      principskiss Aanderaa mätstation      principskiss Aanderaa profilerande system 

Förutom möjligheten att plocka samman en passande station av systemets alla delar så finns det förstås även en del färdiga koncept, som man kan ta som dom är, eller bygga vidare på. Några exempel:

 • Station med temp och atmosfärskompenserat tryck/nivå. Komplett i passande kabinett med batteri, displayenhet och dataminne.

 

 

 

 • Bojbaserad station med salthalt, temperatur, ev. ström och våghöjd samt ett antal meteorologiska parametrar. Dataminne, radio till fastlandet, solcell/batteri försörjning, samt anpassad förankringsutrustning ingår också i standardpaketet.


 

 • Dito fast med salthalt / temp alt. temp kedja (flera nivåer) samt meteorologiska givare.


 

 • Vattenbaserad station byggd på RCM9 strömmätare med multiparameter möjligheter.
         Exempel på extragivare
 • Landbaserad meteorologisk station.

 

 

  

 • Station för hamnar och trånga farleder med RDCP doppler strömmätare (strömprofil av hela vattenmassan), nivå samt meteorologiska givare.

Seba

Tyska Seba har ett brett sortiment av sensorer, både hydrologiska och meteorologiska, dataenheter, loggers, strömförsörjnings- och kommunikations utrustning av allehanda slag. Med dessa komponenter i passande kombinationer kan man åstadkomma det mesta i mätstationsväg, såväl bojbaserat som landbaserat, loggande eller med realtidskommunikation.

WTW

WTW har också en del instrument som kan utnyttjas som landbaserad mätstation. Här gäller det endast hydrologiska parametrar, inte några meteorologiska. Det finns ett antal olika instrument serier att utgå från, beroende på krav och omständigheter. Sedan väljer man till de givare man vill ha, samt eventuell kringutrustning såsom datalogger, GSM länk, skyddskåpor , sensorhållare mm.

Exempel på givare:

 • Kond/temnp
 • Syre/temp
 • pH
 • Turb
 • Olika "kemiska" givare såsom kväve, fosfor mm

WTW 170       WTW IQ-Net       Knick Protos displayenhet

 

Scroll to top