De typer av provtagare som behandlas på denna sida är följande: 

 • Corers / provtagare med rör
 • Vacuum provtagare
 • Kajak o liknande
 • Handcorers
 • Haps
 • Kullenberg o liknande


Hämtare med skopa

 • Ekman
 • van Veen
 • Smith McIntyre
 • Box Corer
 • Övriga typer
 • Till detta sammanhang hör även såll, v.v se sidan för detta ämne.

Vi brukar dela in bottenprovtagarna i två grundkategorier:

 • Rörformade samt
 • Skopformade.

Vi kan erbjuda ett brett sortiment av båda dessa kategorier. Vanligen använder man dessa med lina, men för arbete på grundare vatten finns några provtagare av vardera kategorin med rör-handtag. Med dessa kan man då arbeta på som mest 6 meters djup med rör-provtagare eller ett par meter med vissa skop-provtagare. Vi har dessutom en ny metod för att göra snabba översiktliga karteringar. Den s.k. ljudsonden. Mera om den längre fram. Vid bottenprovtagningar användes ofta såll i olika storlekar. Mera om dessa på sidan om såll.

BOTTEN / SEDIMENT PROVTAGARE

Vi brukar dela in bottenprovtagarna i två grundkategorier: Rörformade samt Skopformade. Vi kan erbjuda ett brett sortiment av båda dessa kategorier. Vi har dessutom en ny metod för att göra snabba översiktliga karteringar. Den s.k. ljudsonden. Mera om den längre fram.

Rörformade / Sedimentprovtagare

Med detta avser vi rörformade provtagare, med vilkas hjälp man dels kan undersöka bottenbeskaffenheten i stort och dels kan se skiktningarna i bottensedimenten. Vi har även ett gott urval av bottenprovtagare av skop typ t.ex van Veen, Ekman, Smith McIntyre ets. Om detta är av intresse, v.v. kontakta oss så sänder vi info. material om detta också. Vi kan erbjuda det mesta från små provtagare med enkel teknik till större typer med mera invecklad teknik. Här följer några olika typer:

 • Wildco hand-vacuum provtagare är ett enkelt sätt att "suga upp" bottensediment. Fungerar bra under de flesta omständigheter utom vid grus o stenbotten.

                

 • Benellhämtaren arbetar med enkel teknik, ett membran i topplocket åstadkommer ett vacuum som håller provet kvar. Mindre bra till mycket lösa sediment. Man bör plugga rörets botten med gummipropp inan det bryter vattenytan. Kombinationsfäste för lina alternativt stång. 75 mm rör. Prisbilligt. Provskiktare som tillval.

           Benell           Skiktare

 • KC mod A och B. A har liknande teknik som Benell med vacuummembran men med mindre diameter, 50 mm B har gummipropp i topplocket som tryckes fast för att åstadkomma nödvändigt vacuum. Båda manövereras med stång, varför vattendjupet inte bör vara för stort.

 

 • Även Hydro-Bios har en liknande sedimenthämtare. Rör 72 x 600 mm.

H-B corer      Corer m tillbehör

 • Wildco har ett flertal mindre och medelstora rör/sedimenthämtare. Stort tillbehörsprogram.
 • HandCorer 2". För handtag eller lina. Finns med eller utan insatsrör "liner" i plexi.
 • Ogeechee Sand Corer. För lina eller handtag. Linstyrd mekanism. Speciell "Drive Hammer" för att slå ner hämtaren finns som tillval. Även dubbelverkande "Slide Hammar" finns, men denna kan man även slå upp hämtaren om den sitter hårt fast i bottnen, t.ex i lera. Med plexi liner. Olika rörlängder 50 .. 240 cm.
 • K-B Core Sampler. För "ostörda" prover på djupt vatten, även för fauna vatten/botten. Lodaktiverad.
 • Ballcheck Corer, Single-Tube
 • Ballcheck Corer, Multi-Tube    

         Handcorer          Handcorer          Ogeechee     Ogeechee hammer      K-B Core      Ballcheck single

 • Wildco "Ryssborr" kan användas både i mark och botten / sediment. Färlängningshandtag finns som tillbehör.

         Ballcheck single

 • KC mod Kajak. Samma rör som mod A/B fast i första hand avsett för lina, men kan kompletteras med förlängningshandtag. Variabla vikter. Till samtliga KC hämtare finns 50 mm 50 eller 100 cm långa plaströr vilka är spetsade eller gängade för ett förstärkande metallskär. Provskiktare och provutskjutningskolv finns som tillbehör. Även rör helt i rostfritt stål finns. Vidare kan Kajaken erhållas med ytter-rör i stål och lätt utbytbara inner-rör i plexi. Behöver man ett grövre rör så finns numera en adapter för 800 mm rör.
 • Kajakhämtaren finns också i extra tungt utförande för tuffare bottnar.

          KC Heavy kajak

 • KC mod Haps. Relativt stor tung mod. Med grovt kort rör 136 x 315 mm, för hårdare bottentyper, såsom sand. Kan lätt förses med extra tyngder. Försedd med rörlig klaff i bottnen som håller provet på plats.

          Haps       Haps, detalj

 • Haps finns även i förenklat "Hand operated" utförande, utan vikter, försett med stång för grunda vatten. Försedd med klaff eller skovel som går in undertill för att hålla kvar provet. 

           Hand Haps, apterad       Hand Haps aktiverad

Både KC, Kahlsico och Wildco har några hämtare med en användbar finess, passande för lösare sediment: en utbytbar provhållare monterad i rörets botten. Vidare har alla Kahl hämtare ytterrör i stål samt innerrör i plexi. De mindre modellerna har 38 mm rör.

      Provhållare

 • 217WA060 "Hand operated short line coring tube" har både provhållare och vacuumkolv. Kort stång för användning i grunda vatten. 60 cm rör.
 • 217WA070. "Boat operated…" Dito fast med litet längre stång.
 • 217WA100 "Hand Corer". Avsedd för lina. 120 cm rör som standard.
 • 217WA200/230 "Phleger Corer". Liknande ovan fast med 30 alt 60 cm rör samt fast vikt med styrfenor, vilket gör den kanske mera passande vis större djup. Någor tyngre än ovan. Endast vikten skiljer 200 och 230 modellerna åt.

Både KC och Kahlsico har även en hel del större hämtare, längre, vidare, tyngre i olika kombinationer, passande för havsbruk, större djup och tuffare bottnar. "Piston Corer", "Gravity Corer", "Kullenberg" samt "Box Corer" med sin "box formade" provbehållare i stället för konventionellt rör, är några exempel på sådana. Vidare finns "release" mekanismer, vilka släpper själva hämtaren till fritt fall på lämplig distans från bottnen, samt klaffar och andra typer av helt täta mekanismer, för montering i rörets nederdel i syfte att hålla även mycket lösa sediment kvar.

KC Piston Corer       KC Gravity Corer

Dessutom kan vi tillhandahålla s.k. "multicorers" av olika slag. Finns både fullstora med 4 eller 6 rör eller mindre mera lätthanterliga modeller.

KC Multicorer, 6 corers

Om även denna typ av utrustning är av intresse, v.v. kontakta oss igen för ytterligare material.

Bottenprovtagare, Skopmodeller

De i Sverige mest använda skophämtarna är den lättare Ekman hämtaren och den tyngre van Veen hämtaren. Dessutom finns en del snarlika typer samt några större specialhämtare. De lättare typerna kan användas för hand eller med mindre handvinda medan de större typerna kräver motorwinch.

 • Ekmanhämtaren passar bäst för lösa till bottnar av tämligen lös karaktär. Den används normalt med lina och aktiveras då med lod, men till några finns fästen för stång, vilket kan användas ner till några meters djup. Ekmanhuggare har normalt en huggyta om 225 kvcm och finns i vikter mellan 3,5 och ca 10 kg, men även större modeller finns, t.ex med 400 kvcm yta. En variant, "Lenz" har öppningsbar sida och möjlighet att skikta provet. Material rostfritt stål eller mässing. Fabrikat Hydro-Bios, KC, Wildco eller Kahlsico. 
  H-B Lenz

       H-B Ekman 

 • van Veen huggaren används till bottnar av något hårdare slag. Den hugger genom sin tyngd och genom ett hävarms system. Finns från små 5 kg´s med 0,025 kvm huggyta via 20 - 40 kg´s med 0,1 kvm huggyta till 95 kg´s med 0,2 kvm huggyta. 0,1 kvm huggaren användes mer eller mindre som standardhuggare i Östersjön. Material rostfritt stål eller galvat stål. Fabrikat Hydro-Bios, KC, SeaBed, Wildco eller Kahlsico.

       

 • För provtagning av små volymer kan vi erbjuda den lilla lätthanterliga "Mud Snappern" från Kahlsico. Löses ut mot bottnen med lätt inställbart fjädertryck. Rostfritt stål och mässing.

         

 • För litet mindre krävande omständigheter har Wildco sin Fieldmaster serie. Har finns t.ex en enkel bottenskopa "Mighty Grab II" passande för skiljda bottnar, går både till mjuka och hårda bottnar och både i sjöar och vattendrag. Kan alternativt användas med lina eller rör-handtag.

         

 • För större volymer och litet tuffare bottnar kan "Smith McIntyre" hämtaren vara ett alternativ. I princip en van Veen liknande huggare monterad i en ram, som kan viktbelastas, samt aktivering med bottenplatta. Fabrikat KC och Kahlsico.

          Smith McIntyre

 • För stora volymer och ostörda prover kan man med fördel använda en s.k. "Box Corer". En ganska stor tung hämtare med rektangulärt "box" för provet (ibland med utbytbar insats). Rörlig klaff i bottnen håller provet på plats. Kan viktbelastas extra. Fabrikat KC, Kahlsico, Wildco och    SeaBed.

          Wildco BoxCorer      KC BoxCorer 600 / 1000 cm2       KC BoxCorer 400 cm2      Seabed BoxCorer

 • Mini BoxCorer
  Tyska Oktopus har ett program av fina ”Box-Corers” i flera storlekar. Förutom standardstorlekarna 0,1 resp 0,25 kvm huggyta finns även miniatyrerna ”Minigrab I – III” med 225, 400 resp. 500 cm2 provyta. Samtliga med avtagbar box i rostfritt stål samt säkerhetswire.

För extra ostörda prover finns också speciella hämtare med box eller ett eller flera rör som på hydraulisk väg sakta trycks ner i bottnen.

Ljudsonden

Detta är en ny snabb metod för översiktlig bottenkartering, innan provtagningarna tar vid. Apparaten består av ett rostfritt rör, en kabel samt en högtalare. I röret sitter en mikrofon ingjuten, vilken förmedlar det ljud som uppstår när man stöter sonden mot sjöbottnen. Man hör direkt vilken bottentyp det rör sig om, ljudet låter likadant på land, så det är lätt att kolla / lära. Kan användas på alla slags bottnar. Man kan även, som på ett gammeldags lod, få ett litet prov av bottenmaterialet med upp.

Apparaten ersätter knappast en provtagare, men den är ett bra och tidsbesparande komplement.

Scroll to top