Det kan understundom vara svårt att avgränsa vad som hör till bottenfaunaprovtagare och vad som hör till planktonnät, sedimentprovtagare etc.

Hur som helst så har vi här en hel del skaft- eller linförsedda smånät, driftnät , skrapor, draggar och liknande avsedda för insamling av djur och växter på bottnen av sjöar, vattendrag, stränder etc.

Förutom utrustning av mera allmänt slag har vi en del standardiserad utrustning såsom t.ex bottenfaunanät enl. Svensk Standard, Surber nät etc.

Även såll och viss sorterings- och mikroskopiutrustning kan höra hemma här.

Vi har även en god sortering av sådan utrustning.

 • smånät, skaft- eller linförsedda.
  KC fiskhåv, finmaskig, kort skaft       KC fiskehåv, grovmaskig, långt skaft       Wildco beterhåv      H-Bios 25 cm planktonhåv       Wildco planktonhåv
 • Vi har även håvar avsedda för elfiske
         detalj
 • driftnät, flytande eller bottenfasta (stationära nät för vattendrag o strandzoner)
  Wildco driftnät
 • skrapor, biologiska eller bergskrapor, med lina avsedda för bogsering
  KC trekant skrapa      Biologisk skrapa
 • skrapnät med skaft, syntet- eller metall- håv (s.k. kicknät)
              
 • pål skrapor med borst eller metallegg
 • draggar och liknande avsedda för insamling av djur och växter på bottnen av sjöar, vattendrag, stränder etc.
  Wildco Pålskrapor KC "Plant Rake" KC Luther räfsa KC Liten dragg
 • Förutom utrustning av mera allmänt slag har vi en del standardiserad utrustning såsom t.ex bottenfaunanät enl. Svensk Standard, Surber nät etc.
  KC Surber      KC Mini Surber      Hydro-Bios Surber

Även

 • såll och viss
 • sorterings- samt
 • mikroskopiutrustning, kan höra hemma här.

Vi har även en god sortering av sådan utrustning. V.v. se resp. produktsida.

Scroll to top