Swedaqs strävan är att verka för ett främjande av en positiv utveckling både av den fysiska och den mänskliga miljön samt att, i smått liksom i stort, verka för en god hushållning med naturens resurser.

Det kan ex.vis vara detaljer såsom att som princip så långt som möjligt återanvända förpackningsmaterial och emballage, men det är också helt i linje med vår verksamhet i stort, att tillhandahålla utrustning vars huvudsyfte är att öka förståelsen för vår mänskliga verksamhets effekt på våra vatten.

Eller som indianerna sa, "inga spår efter oss" (eller i alla fall så lite som möjligt).

Scroll to top