I samband med utrustning som förankrats på bottnen eller någonstans i vattenmassan, registrerande instrument e.dyl. använder man ofta en ytboj som markör. Om man av någon anledning vill ha en dold förankring, vid risk för t.ex. påsegling, åverkan, storm eller is kan man som alternativ till de understundom på bottnen utlagda dragglinorna, istället använda en "releaseanordning", för att släppa upp en markörboj med fångstlina, alternativt släppa taget om ankarvikten och sända upp hela det aktuella instrumentet. Det finns ett par olika principer för hur dessa release apparater arbetar:

  • Tidsstyrd utlösare, förinställd tid eller mekanism med sprint som korroderar av efter viss tid.
  • Fjärrstyrd utlösare, vanligtvis med akustisk länk.

Det finns ganska många olika sådana här instrument på marknaden, de flesta avsedda för ganska stora djup och stora belastningar. Många användes inom offshore industrin. Vi har dock några alternativ som passar svenska farvatten:

  • "Blub" från Hydro-Bios. I standardutförande avsedd för max 50 m djup. Tidsinställd med 1 timmes intervaller upp till 450 dagar. Vid inställd tidpunkt släpper den upp en markörboj med 75 m lina, med vilkens hjälp hela rasket hissas upp igen.
  • "van Dorn Time Delayed Release" från Kahlsico. I korthet en fjäderbelastad krok som hålles ihop av en speciell sprint i magnesium. Efter en viss tid sprinten korroderar av, varvid kroken släpper taget om markörbojen, bojstenen eller vad som nu anslutits. Tiden beror framförallt på sprintens diameter (samt i viss mån på vattnets beskaffenhet), och den kan varieras mellan ca 4 och 32 timmar för standardsprintar.

          Time Delay Release apterad       Time Delay Release aktiverad

  • Ore Pop Up SWR är en lättvikts releaser för max 200 meters djup och 45 kg belastning. Är tänkt för tider upp till ca 1 år utan batteribyte. Aktiveras med en akustisk sändare som sänder en signal av specifik typ. Sändaren indikerar även avståndet till releasern, samt statusen hos releasern. En sändare kan användas till flera releasers genom att variera signalerna. Levereras med repbehållare, lyftboj samt releasemekanism. Komplettera med rep / lina.
  • Ore Pop Up CART är en litet kraftigare model. Samma funktion i stort, men tål större djup, 1000 m, och större belastning, 750kg, samt längre tid, 1,5 år.
  • Ore AMD200R är en portabel lättvikts "Deck Unit / Kommando enhet" för dessa releasers. Kraftig och vädertålig. Inbyggd i en "PeliCase". Visar även avstånd till releasern.

          ORE PopUp SWR       ORE Pop Up CART        ORE AMD200R, Command Unit

  • Mors är en lättvikts releaser för max 300 m djup och 200 kgs belastning. Är tänkt för tider på maximalt 6 – 12 månader. Aktiveras med en akustisk sändare som sänder en signal av specifik typ med en räckvidd av ca 1000 meter. Sändaren indikerar även avståndet till releasern. En sändare kan användas till flera releasers genom att variera signalerna. Som tillbehör till releasern finns linhållare ""Rope Canister", för markering av ankarplats.

    Mors release       Manöverenhet

 

Scroll to top