Dessa instrument mäter Temp och Konduktivitet. Vissa räknar även fram Saliniteten medelst gängse formler.

Man kan dela upp dessa mätare i några olika grundkategorier:

 • Handinstrument
 • Fasta stationer (kan vara land- eller boj baserade)
 • Profilerande instrument, portabla eller fasta (typ kond-kedja)
 • Kontinuerligt mätande instrument, typ termosalinograf
 • Precisions salinometer

Handinstrument:

Vi kan leverera konventionella cond-mätare för fältbruk försedda med korta kablar för mätningar i ytvattnet (eller i upptagna vattenprov) eller med längre kablar för mätningar direkt på djupet.

Vi ger här en kort orientering om de olika typer som vi kan tillhandahålla, och hänvisar till resp. datablad för närmare detaljer.

Samtliga instrumentalternativ är vattentäta och de flesta levereras i väska med div tillbehör.

 • Hydrometer. Mäter salthalt direkt genom att mäta vattenprovets lyftkraft (densitet).
 • Refraktometer. Mäter salthalt direkt genom att mäta vattenprovets ljusbrytningsförmåga.
 • Lovibond (f.d.Aqya-Lytic) från Tyskland. SensoDirect Con 100 är små lätta instrument. Manuell temp.kompensering. Kpl set med väska o tillbehör samt givare med 1 meter kabel.

  Geco Hydrometer       Wildco Hydrometer       Atago Refraktometer       Wildco Refraktometer       SensoDirect Cond 100
 • SensoDirect Con 200. Helt vattentät. Mäter kond, temp, salinitet eller TDS. Aut temp.kompensering. Min-Max minne samt 20 datasets arbetsminne.

  SensoDirect Con 200.
 • Lovibond har också en serie små enkla och ytterst kompakta fickinstrument "Checkit Micro serien". Här finns kond. med olika mätområden samt pH och en del annat. Överkomligt pris men naturligtvis begränsade prestanda.

  Checkit Micro
 • WTW har ett tämligen nytt instrument som kallas Cond 3110/3210/3310. Räknar fram saliniteten. Litet men avancerat. 3210/3310 är försett med ett arbetsminne om 200 mätningar. Finns med extra yttre gummiskyddshölje som tillbehör. För max 20 m kabel med standardgivare eller upp till 100 meter med förstärkt givare. Levereras inkl fältväska med div. tillbehör.

  WTW 300 serie

 

 • Storebror till dessa kallas WTW LF 197 och är ett kraftigare mera fältanpassat instrument som kan förses med 100 m kabel som mest. Tekniken som sådan är i stort sett samma som de mindre modellerna, största skillnaden är det robusta utförandet.

   WTW LF 197

 

 

 • HACH-Lange HQD. En serie nya, moderna och finessrika instrument som finns för Kond/Salthalt, Syre samt pH. Instrumenten som är helt vattentäta har inbyggt, (manuellt eller tidsstyrt) minne och usb datautgång och finns med olika kabellängder, upp till 30 m. Dom finns i ett par olika modeller där man kan ansluta en eller två valfria givare, och då sensorns kalibreringsdata finns i ett "chip" direkt på sensorn, kan man lätt alternera mellan de olika givarna "plug and play". Levereras vanligen inkl fältväska med div tillbehör.

  HACH-Lange HQD

Kombinations instrument med Konduktivitet / Salthalt

Nämnas bör kanske också ett par intressanta kombinations instrument.

WTW Multiline 340i. Ett multiinstrument för upp till 3 olika parametrar, förutom temp: syre, pH och konduktivitet, och detta till ett pris som är långt lägre än vad motsvarande separata instrument kostar tillsammans. Baserat på 340 modellen vad gäller hölje/utseende, minne osv.

WTW Multiline 197i. I princip som ovan fast baserat på det lite stabilare och stryktåligare 197 instrumentet.

WTW Multiline 350i. Modernare upplaga av Multi 340. Kan förutom samma sensorer som ovanstående typer även utrustas med kombinationsgivare för Syre/Kond/Temp alt samma + pH.

Hach-Lange HQD40. Robust handinstrument för 2 givare samtidigt, Syre/Temp, Kond/Temp alt pH/Temp. Minne o usb utgång.

Se vidare på sidan om multiinstrument.

 

Konduktivitets / Salthalt / Temp logger

 • JFE (f.d Alec), Stor japansk tillverkare av marinelektronik har kompakta CT och TD loggers. MDS CT resp TD. Genom sitt behändiga format passar dom utmärkt t.ex för registrering av tråldrag och liknande. Lättanvänt Windows program för inställning och avläsning.

  Alec MDS CT

 

 

 

 • Vidare har Alec en CT logger "Compact CTW" med inbyggd rengöringsmekanism för sensorn. Detta gör att den klarar även långa registreringar utan problem, 11 månader utan batteribyte och avläsning.

  Compact CTW             CTD, detalj

Fasta mätstationer:

Några grundtyper finns, t.ex:

 • Landbaserad station för mätning av en eller flera parametrar. Data lagras i minne (internt eller externt) eller sändes vidare per kabel, radio eller tel. :

  Principskiss Aanderaa mätstation

 

 

 

 

 

 • Bottenbaserad station för mätning av en eller flera parametrar. Data lagras i minne (internt eller externt) eller sändes vidare per kabel, radio eller tel.
 • Bojbaserad station för mätning av en eller flera parametrar. Data lagras i minne (internt eller externt) eller sändes vidare per radio, tel eller Argos sat.

  Aanderaa bottenplacerat instrument       Aanderaa instr. placerat på valfritt ställe i vattenmassan        Aanderaa data-boj

 

Profilerande instrument:

Några grundtyper finns, t.ex:

 • Stationära installationer, Kond/Sal/Temp kedja för mätning på fasta nivåer. Dessa kan vara bottenfasta eller boj baserade. Data lagras i minne (internt eller externt) eller sändes vidare per kabel, radio, tele eller satelit. 

         

 • Bogserade instrument. Dessa kan vara av typen bogserad Kond/Sal/Temp kedja för mätning på fixa nivåer eller s.k. "släpfisk", en instrumentförsedd enhet som under bogseringens gång pendlar upp och ner igenom vattenmassan. Med en passiv släpfisk regleras djupet genom fart och wirelängd och med en aktiv genom programmerade eller, från båten, styrda fenor. ADM CTD kedja

  ADM CTD kedja        släpfisk

 

 • CTD sonder. Portabelt instrument för stillaliggande profileringar. Minnesförsedda eller direktavlästa. Se vidare på CTD sidan.

Termosalinograf:

Dessa användes för kontinuerlig mätning av Temp och Salthalt i rörledningar t.ex vid vattenintag till forskningsstationer eller för kontinuerlig mätning från fartyg under gång.

Precisions salinometer:

För extra högt ställda krav på noggrannhet, framförallt i oceanografiska eller kontroll/kalibrerings sammanhang användes understundom dessa instrument. Det finns ett fåtal på marknaden. De mest kända är:

 • Guildline AutoSal, en ganska stor stationär apparat, som anses som mer eller mindre branchstandard.
 • Guildline PortaSal, en portabel motsvarighet.
 • AGE Minisal. Mindre och lättare, men ändå mycket avancerad.
 • TSK DigiAuto 3G. Japansk helautomatisk variant.

  Guildline AutoSal       Guildline PortaSal

Separata Salinitets-givare för egna appikationer

 • För kundens egna applikationer har JFE (f.d Alec) separata Cond/Salt/Temp-givare. Finns i flera olika utföranden; Med digital utsignal, "eget" instrumenthus i titan och 20 m kabel, eller för inbyggnad, alltså utan separat hus och med analog alternativt digital utsignal.

  RS_ACT
 • SST har också en mycket fin Konduktivitetsgivare. I princip samma som sitter på deras CTD sonder. Mycket fina värden. Analog utsignal.

  Separat Cond givare

Standard Havsvatten:

För kontroll och kalibreringsändamål avseende salinometrar och CTD sonder använder man i allmänhet s.k. "Standard Havsvatten. Vatten med standardiserad och noga specificerad salthalt / sammansättning. Finns i olika salthalter.

 

 

 

OBS, "standardvatten" finns numera även i glasflaskor med skruvkork

 

 

Scroll to top