Vi brukar dela in efter användningsområdet strömmätarna i direktavlästa och registrerande mätare. Vissa mätare kan användas på båda sätten, allt efter behov.

 • De direktavlästa mäter i realtid och sänder data per kabel till ett avläsningsinstrument för presentation och ev. lagring. Dom kan användas för profilering av vattenmassan eller som mer eller mindre stationärt instrument för mätning på en lokal / ett djup.
 • De registrerande har ett internminne i vilket uppmätta data lagras på förprogrammerade tidpunkter. Efter mätningen läses resultatet i allmänhet av till PC. I vissa fall kan resultatet avläsas direkt på mätaren. Dessa mätare man både användas för kabel-oberoende profileringar, då med korta tids-, eller djupintervaller, eller för "stationära" mätningar över längre eller kortare tider.

Vi brukar dessutom dela in dom efter teknik, dvs i mätare med rörliga delar eller mätare utan rörliga delar.

 • Förstnämnda typ är utrustad med rotor eller motsvarande. Dessa mätare är i allmänhet prisbilligare än de utan rörliga delar. De är i allmänhet också strömsnålare, vilket är till fördel vid batteridrivna instrument.
 • Sistnämnda typer är utrustade med akustisk, elektromagnetsik eller dopplerbaserad sensorteknik. Dom är ofta mindre och oömmare samt mindre känsliga för skräp i vattnet och påväxt än mätarna med rörliga delar. Detta är speciellt väsentligt för långtidsregistrerande apparater.
 • Det finns även en tredje typ. Den är rörligt upphängd samt utrustad med en vinge som gör att hela mätaren svänger med strömmen och bildar en vinkel mot lodlinjen som är proportionell mot strömhastigheten.

Vårt sortiment:

Härnedan följer en kort beskrivning av några strömmätare ur vårt sortiment:

 • Haamers genialiska gelatin pendel mätare. Enkel o prisbillig för enstaka mätvärden. Kan lätt kombineras i önskat antal på samma lina för erhållande av strömprofil.

  Haamer, detalj      Haamer Profil Draw      Haamer Detalj Draw
 • Sensordata SD-6000 / 30. Kombination av de välkända tidigare 30 och 6000 modellerna. Rotorförsedd mätare med internminne. Liten och lätt samt relativt prisbillig. Mäter även temp. Tämligen stort minne, vilket kan läsas av direkt på displayen (PC behövs således inte) eller till PC (via ett optiska interface). Finns även med speciellt fäste vilket även medger avläsning direkt i realtid via kabel.

  Sensordata SD-6000 / 30

 

 

 

 

 • Aanderaa RCM 9 o 11. Med dopplergivare. Stora rejäla registrerande strömmätare med möjligheter till flera extrasensorer. Mäter även temp som standard. Utbytbar minnesenhet med stor kapacitet. Avläses till PC. Kan även avläsas i realtid. 
  DCM 9       DCM 9 system
 • "Handheld Current Meter". Aanderaa typ DCM 3900 / 4100 är en dopplerström/temp sensor som kan användas med kabel och avläsningsinstrument, separat eller tillsammans med t.ex CTD sensorer, som konventionellt profilerande instrument eller kopplas samman med annan mätutrustning till en mätboj eller annan registrerande mätstation. Denna finns som färdigt komplett profilerande instrument, med givare, display samt kabel, allt packat i stabil väska.  
 • Alec ACM 200 serien. Direktavlästa robusta instrument med elektromagnetisk sensor. Flera modeller, dels kraftiga modeller för fältbruk, vissa med integrerad temp eller djup sensor, och dels modeller med små givare för lab. bruk, modellförsök och liknande. Smala, diameter 60 mm, sensorer, väl lämpade för ishål.

  Alec ACM 200 serien

 

 

 

 • Alec ACM 300. 3-axlig direktavläst lab-mätare. Mäter även vertikalrörelser / turbulens.

  Alec ACM 300

 

 

 

 • Alec AEM 213-D är en helt ny strömmätare för fältbruk för realtidsmätningar. Med elektromagnetisk givare och kompass för hastighet och riktning. Inbyggd trycksensor för djupangivelse. temp som tillval. Fält-tålig displayenhet med inbyggd datalogger.
 • Kompakt vattenströmlogger, Alec MDS-CM
  En intressant nyhet i Alec´s MDS serie är MDS-CM, vilket är en liten, 50 x 350 mm, men extremt robust registrerande strömmätare för fart, riktning samt temp. Elektromagnetisk sensor, dvs utan rörliga delar. Registrerar upp till ca 170.000 data set. Inställning och avläsning på sedvanligt sätt via PC, medelst lätthanterligt Windows 95/98/NT program.

   Alec MDS-CM
 • Messen Nord, ISM 2000. Tyskt kvalitetsinstrument. Litet, lätt och smidigt med oerhört robust elektromagnetisk sensor. Finns med eller utan inbyggd kompass för riktningsangivelse. Med internminne för avläsning till PC. Kan även användas i realtid per kabel. C/T/D sensorer som tillval.

  Messen Nord, ISM 2000

 

 

 

 • hs-engineering "Compact 2001". Besläktat med Messen Nord, fast här kan man välja till fleral givare, förutom CTD även t.ex turb, syre o pH. Direktavläst med kabel till spec. avläsningsinstrument eller till PC. Finns även med inbyggd datalogger.

Samtliga ovan nämnda typer mäter på ett ställe, på ett djup i taget. Det finns dock en dopplerbaserad mätaretyp, ADCP (Acustic Doppler Current Profiler) som mäter strömmen, i hela vattenmassan, uppdelad i ett antal skikt, på en gång.

Aanderaa doppler profiler

Sådana mätare kan vara såväl direktavlästa som registrerande och dom kan vara bottenmonterade (och mäta upp mot ytan) eller monterade i boj eller liknande (och mäta ner mot bottnen). Dessutom finns båtmonterade versioner vilka mäter från båt, under gång, varvid instrumentet på olika sätt kompenserar för båtens egna rörelser och fart.

Generellt är detta litet dyrare instrument. Om Ni är intresserade av denna teknik, v.v. meddela oss så skall vi sända material i ämnet.

Separata Ström-givare för egna appikationer

 • För kundens egna applikationer har Alec separata elektromagnetiska ström-givare. För hastighet, riktning och temp. Finns i flera olika utföranden; Med digital utsignal, "eget" instrumenthus i titan och 20 m kabel, eller för inbyggnad, alltså utan separat hus och med analog alternativt digital utsignal.

  RS-AEM
 • Aanderaa har sin fina doppler-ström-givare. Även denna för hastighet, riktning och temp. Digital utsignal.

  DCS 4100
 • hs-engeneering har också en givare för hastighet resp hastighet / riktning. Finns för skottmontering eller kabelmontering. Analog utsignal. Elektromagnetisk givare, mycket stabil.

 

Scroll to top