Kort presentation av våra främsta leverantörer samt deras huvudsakliga inriktning.

AMT / Tyskland. Snabba precisions sensorer för syre och H2S

ASD / ADM / Tyskland. Tillverkar främst marinelektronisk utrustning av hög klass. Har CTD sonder av flera modeller från små kustvatten sonder till större sonder för stora djup och maximal precision. Syre sensorer, akustiska strömningsmätare etc. Sensorer för metan i vatten. Även s.k. släpfiskar med varierande instrumentbestyckning, samt avancerade CTD kedjor, stationära eller bogserade.

AQUA-LYTIC / Tyskland. Stort sortiment småmätare t.ex: syre, pH, cond, temp o grumlighet, vissa med långa
kablar. Även stationära instr. Fotometer o skrivare för fält- och lab.bruk. Kemiska testsatser. Klimatskåp mm.

BENELL / Sverige. Enkla rörprovtagare för mjukbottnar. Även skiktningsutrustning

BIOSPHERICAL INSTRUMENTS/ USA. Undervattens ljus mätare, PAR mätare, spektroradiometer. Direktavlästa eller registrerande, en- eller fler kanaliga.

GENERAL OCEANICS / USA. Stort sortiment. Bl.a. flera slags vattenprovtagare, även för mycket stora volymer planktonnät, även med 2-vägs utlösning avancerade meterhjul samt registrerande flödes-, strömnings-, djup- och tempmätare.

GUILDLINE / Canada. 1-klassiga presicionssalinometrar. "Autosal" lab. model samt "Portasal" portabel mod.

HAAMER / Sverige. Markknadens mest geniala och enkla vattenströmmätare och strömprovtagare.

HYDRO-BIOS / Tyskland. En av de äldsta och mest välrenommerade på marknaden. Har ett brett register av förstklassig oceanografisk och hydrobiologisk utrustning. Vattenprovtagare, bottenprovtagare och planktonnät av flera olika typer och storlekar, även multivattenhämtare, (Rosett) och multiplanktonnät samt förnämliga mikroskoptillbehör, småwinchar,termometrar, skrapor, sedimentfällor mm.

JFE / Japan. (f.d Alec) Stort urval marinelektronik Direktavlästa modeller samt modeller med inbyggd datalogger.
Modeller för tryck, temp, salthalt, ljus, våghöjd, klorofyll mm i olika kombinationer, vissa i "mini"utförande, även CTD. Elektroniska flödes o strömningsmät för profil el. minne.

KC / Danmark. Mycket brett sortiment av limnologisk och hydrobiol. utrustning såsom vattenhämtare, botten-
o sediment provtagning, plankton- o bottenfaunanät, winchar, manuella o motordrivna, mikroskopiutr, såll och mycket annat.. Även beställningstillverkning.

LI-COR / USA. Ljusmätare, även undervattens, direktavlästa med datalogger eller anslutna till CTD sond. Även Spektroradiometer, CO2 analyzers mm.

LIMNOS. Vattenprovtagare med fri gemonströmning och sedimentprovtagare.

MESSEN-NORD / Tyskland. Gedigna elektromagnetiska vattenströmningsmätare. Direktavlästa eller stationära. Även med integrerade CTD sensorer.

MORS / Frankrike. Akustiska release anordningar för förankring av utrustning utan märkboj.

NMT. Ruttner vattenprovtagare, Mkt bra, stabila samt prisvärda Ruttnerhämtare i olika varianter. Lod samt handvindor.

NOVATECH / Canada. Blink- och radiofyrar. Dränkbara. Flertal modeller. Även pejl- och Argos utrustning.

OCEAN SCIENTIFIC / England. Standard "Havsvatten" samt "Atlantvatten" för kalibrering av CTD o salinometrar.
"Multi sediment corers", flera modeller.

OTT/ Tyskland. Flödesmätare av mycket hör kvalité. Finns med rotor eller helt utan rörliga delar. Även mekaniska nivåmätare, ljuslod, med eller utan temp mm.

OXY-GUARD / Danmark. Avancerade, helt vattentäta syre- och pH mätare. Robusta och mycket tåliga. Snabb leveranstid även med långa kablar. Direktavlästa eller registrerande.

RDI / USA. ADCP. Profilerande Akustiska Doppler Strömmätare. Stationära eller fartygsburna. Föregångare och branchledare

ROYCE / USA. Syre, pH samt slamhalts mätare. Portabla eller stationära. Utmärkt god precision men ändå mkt. gedigna o robusta.

SEA & SUN Tech / Tyskland. Avancerad marinelektronik. CTD, fluorometrar, UV-fotometrar mm. Kalibreringar. Även support för äldre ME instrument.

SEABED / Holland. Stort urval bottenprovtagare, skopor, rörprovtagare, från de minsta till de största, samt s.k. "vibrocorers". Även uthyrning.

SIS / Tyskland. Elektroniska presicions omvändningstermometrar och tryckmätare, PC styrda Syre / Winklertitrerings system, Argos utr, PC- interface för Guildline Autosal mm

STAR-ODDI / Island. DST Data Storage Tag. Mini loggers med olika parametrar bl.a temp, salthalt o tryck för applicering på t.ex fiskar samt rejäla, noggranna och lätthanterliga temperatur loggers med Windows avläsnings- och presentations program.

TRIOS / Tyskland. Rikhaltigt program av avancerade optiska marinelektroniska instrument såsom t.ex. ljusmätare, flurometrar etc.

TSK / Japan. Komplett oceanografiskt och limnologiskt program samt helautomatiska elektrodlösa
presicionssalinometrar

VEMCO / Canada. Minisensorer, t.ex temp, tryck, fart, hjärtfrekvens m.fl. för applicering på t.ex fiskar. UV Telemetri för dataöverföring i realtid. Lämpliga bl.a för fiskeriforskningen.

WILDCO / USA. Wildlife Supply Company. Komplett sortiment av limnologisk och hydrobiologisk utrustning såsom vatten och sedimentprovtagare, plankton- och drift när, bottenfauna utrustning, winchar, fördiga utrustningspaket mm. Mkt. gedigna och bra prylar.

WTW / Tyskland. Mät- och analys instrument för bl.a. temp, kond, syre, pH mm. Portabla eller stationära.

Scroll to top