Produkterna på denna sida motsvarar på intet sätt hela sortimentet, utan är snarare att se som "smakprover". Det finns mera.., och dessutom finns det varianter av det mesta. Har Ni speciella önskemål, så hör gärna av Er, så skall vi nog ta fram det som efterfrågas.

De områden som behandlas på denna sida är följande:

 • Nivå
 • Flöde
 • Mätinstrument o sonder
 • Vattenprovtagare
 • Botten o sedimentprovtagare
 • Bottenfauna
 • Plankton- håvar, nät och driftnät

Nivå

För mätning av vattennivå i vattendrag kan man använda olika metoder, t.ex:

Direktavlästa instrument

 • Pegel
 • Tryckmätare

Instrument med inbyggd datalagring

 • Flottör och skrivare
 • Tryckmätare
 • Beröringsfria mätare t.ex. ultraljud (typ ekolod) eller radar.

Pegeln är en mätsticka, ungefär som en stor linjal, för ögonblicksmätningar av vattennivån i vattendrag eller sjöar. Pegeln som monteras på passande stativ i strandkanten läses av visuellt, varvid värdet noteras. Någon annan registrering sker ej.

 • 0,5 meter lång i emeljerad plåt. Graderad 0..4 alt. 5..9. cm och dm gradering, svart/vit alt. röd/vit.

  Pegel
 • Finns även i kraftigare utförande med valfri längd och valfri typ av skala, stigande eller fallande. Lev. i meterlångs sektioner. Finns i följande utföranden:
 • Kraftig stålplåt med vit/svart skala
 • Kraftig gjuten aluminium med symboler i relief, svart/gul skala

Flottör och skrivare. Metoden / apparaten består av en lämpligt utformat flottör vilket, medelst en lina är förbunden med ett visare- eller registreringsverk, oftast av typen skrivare / pappersrulle. Passar sig bäst under lugna omständigheter eller på lokaler där man på lämpligt sätt kan skydda både flöte och registerverk för yttre påverkan.

Vi kan leverera sådana nivåskrivare från tyska Ott. Dom finns med antingen horisontell eller vertikal skrivtrumma.

Dessutom kan vi leverera papper, pennor samt övriga förbruknings- och reservdelar till dessa skrivare. Även till äldre instrument. De frekventaste delarna har vi oftast på lager.

Recorder

Flottör och datalogger. Vissa modernare varianter på detta tema finns även. Man har då ett elektroniskt minne istället för skrivare. Oftast längre registertid än skrivarmodellerna. Läses av med PC eller "hand-PC". Vi kan tillhandahålla Otts olika modeller.

Tryckmätare. Den förmodligen vanligaste typen av nivåmätare nuförtiden. Kan användas på olika principsätt:

Stationärt instrument för mätning av vattennivåvariationer. En på lämplig nivå under vattnet, på passande struktur eller i ett skyddsrör, monterad tryckgivare

Tryckmätare kan användas direktavläst, med kabel och displayinstrument (med ev. lagringsmöjlighet) eller som registrerande med internt eller externt minne varvid inställning av mätintervaller resp. avläsning av uppmätta data sker med PC.

I vissa fall kombineras Tryckmätarna med andra parametrar, t.ex. Temperatur eller Konduktivitet.

Man mäter antingen:

 • totaltrycket, på vilket även lufttrycksvariationerna inverkar, eller
 • lufttryckskompenserat, vilket tar hänsyn till aktuella lufttrycksvariationer. Detta sker genom kompensering med ansluten lyfttrycksmätare eller, vanligare, genom att nivåmätaren genom en luftslang (oftast integrerad med signalkabeln) är förbunden med en lufttryckskompenseringsenhet, vilken placeras på passande ställe ovan vattenytan.

Några exempel på tryckmätare:

Direktavlästa instrument

 • Keller 36W. Tryckgivare med mkt god noggrannhet. Kopplas till PC för avläsning. Kan även förses med GSM modul för telefon kommunikation.
 • Aanderaa, se nedan

Keller 36W

Instrument med datalagring

 • Keller DCX 22 AA. Programmerbar Tryck / Temp logger. Atmosfärskompenserad genom dubbla tryckgivare. Mkt god tryck noggrannhet. Bra minneskapacitet. Kan även förses med GSM modul för telefon kommunikation samt t.ex SMS larm. Mkt prisvärd.
 • SAIV TD 300. Programmerbar Tryck o Temp logger m. mkt god noggrannhet. Kan även kopplas i via modem för telefon kommunikation.
 • Aanderaa Mod 3791 m fl. Water Level Sensor. Tryckgivare som normalt lufttrycks kompenseras genom kompensationsenhet och luftad signalkabel. Finns även som mod A vilken filtrerar bort småvågor och ger ett stabilare värde. Dessa instrument kopplas till passande display eller datascanner enhet samt till ev. dataminne för presentation och ev. lagring. Uppmätta data kan med passande kringutrustning ur Aanderaa´s stora sortiment, sändas vidare per kabel, telefon eller radio. Vidare värdena läsas mer PC / modem eller som uppringt talsvar. Aanderaa systemet kan även kompletteras med flera givare för en mängd hydrologiska eller meteorologiska parametrar.

Keller DCX22, givare       DCX 22 logger       Keller program       SAIV       Aanderaa nivå       Aa display/logger enhet       Aa program

Flöde (Se även på sidan om Flödesmätare)

Våra flödesmätare är i första hand avsedda för fältbruk. Dom kan delas upp efter användningsområde:

 • Direktavlästa instrument
 • Instrument med datalagring

Båda typerna kan dessutom delas upp efter funktionsprincip:

 • mätare med rörliga delar, typ rotor, och
 • mätare utan rörliga delar.

Av sistnämnda mätartyper finns några olika principer, med exempelvis:

 • akustisk,
 • elektromagnetisk eller
 • dopplerbaserad mätprincip.

De flesta av våra instrument avsedda för portabelt bruk, men det finns också en del typer som även, med fördel, användes för stationärt bruk, under längre eller kortare tider. Dessa är då utrustade med programmerbart tids-styrt minne.

Generellt är de mekaniska mätarna billigare men har ofta inte riktigt samma noggrannhet som de elektroniska varianterna. De elektroniska varianterna, vilka som sagt inte har några rörliga delar, är mindre känsliga för skräp och liknande i vattnet, samt för påväxt (gäller främst vid långtidsmätningar).

Av modellerna utan rörliga delar är nog de elektromagnetiska ofta bäst passande för den här aktuella typen av fältutrustning genom sitt oömma och robusta utförande samt sitt, relativt sett, överkomliga prisläge. Även dopplermätarna är också mycket robusta, men oftast dyrare. De akustiska typerna är allmänt mera känsliga och användes mest för speciella ändamål.

Några exempel på instrument av olika typer:

Direktavlästa instrument

 • Flygelmätare (med mekanisk rotor). Avläsning efter mätningens genomförande direkt på mätarens mekaniska räkneverk. Här har vi mätare från Hydro-Bios, General Oceanics. G.O. har även en speciell låghastighetsrotor som alternativ. Det finns även en variant med rotor men elektroniskt räkneverk, E-flow från Hydro-Bios. Levereras normalt med 2- eller 3-punkts lin-fäste, men på vissa kan monteras ett, fast eller teleskopiskt, handtag.
 • Flygelmätare med direktavläsning. Samma princip som ovanstående, fast med kabel och avläsningsdisplay (med inbyggd datalogger). Handtag av olika längd. Hydro-Bios RHCM (Rod Held Current Meter), samt Ott med med sina precisionsinstrument; standardmätaren C-31, kompaktmätaren C-20 eller mini-mätaren C-2. General Oceanics har även flygelmätare med avläsning via display. Ott är ett ganska dyrt fabrikat, fast av bästa kvalité och utförande. Precisionsmätare med riktiga lager mm. Till Ott finns en lång rad tillbehör t.ex olika propellrar, väskor, graderade fästen / handtag, dessutom en "linbana" avsedd för att kunna mäta tvärs över ett vattendrag.
 • Vinge kallas ett koncept bestående av ett specialprogram just anpassat för flödesmätning, en vattentät terminal och en Ott flödesmätare. Med denna metod har man lösningen på de flesta flödesmätningar i vattendrag, kanaler mm. Här finns beräkningar för fart, volym med olika tvärsnitt mm. Givetvis har terminalen inbyddg datalogger. Ett mycket väl utprovat system.
 • "Haamers gelatinmätare". Egentligen en strömmätare, då den även mäter riktning, men fungerar bra även som flödesmätare i vattendrag med större djup än någon meter. En avläsning per "laddning". Oslagbart pris.
 • Hydro-Bios "Jens". Detta är en mkt genialisk "motviktsmätare", ett robust och näst intill outslitligt instrument avsett för mindre vattendrag och rännilar på max 60 cm djup. Helt mekaniskt men försedd med förprogrammerad räknedosa för kalkylering av flödeshastighet.
 • Mätare utan rörliga delar. Dessa har elektromagnetisk givare, en mycket oöm och tålig givartyp. Alec AEM1-D säljes som standard komplett med kabel (upp till 50 m), displayenhet med datalogger samt graderat handtag och som tillval finns en sats "vane set" bestående av vikt och styrfena avsett för arbete t.ex. från broar. Mäter ner till 3 cm vattendjup. Ott har sin Nautilus. Denna klarar extremt långsamma flöden, från 0,000 m/sek, och vattendjup ner till 3 cm. Stort tillbehörsprogram med olika fästen och handtag. Som displayenhet använder man sig av Ott´s speciella, och ytterst stryktåliga, displayenhet Sensa Z-300.

  H-Bios flygel       G.O.m. låghastighetsrotor och handtag       H-Bios E-Flow       H-Bios RHCM       Haamer, princip       Haamer, detalj       Jens       G. O. m. displayenhet       Ott C-2 Mini       C-31       C-31, Linbana       C-20       Alec AEM1-D       Alec "Vane set"       Ott Nautilus       Nautilus      Ott Vota 2       "Vinge"       Vinge, programexempel       Vinge, terminal

Instrument med datalagring, avsedda för mätningar över tid, eller som stationära installationer

 • Flygelmätare: HB RHCM, se ovan, finns även i utförande med tids-programmerbar datalogger samt lång kabel. 8.000 mätningars minne.
 • Mätare utan rörliga delar: Alec AEM1-D, presenterad i avsnittet om direktvisande instrument. Mätaren har datautgång och kan kopplas till PC eller till separat datalogger, och kan på så vis även användas för långtidsregistreringar. Ott nautilus, se ovan, kan om den kopplas till PC eller extern datalogger också användas för långtidsmätningar. Compact 2001 från hs-engeneering är en ytterst robust elektromagnetisk mätare. Den kan användas som separat flödesmätare eller integreras i andra system. Som avläsare och datalogger använder man en PC, hs-eng´s egen display/logger enhet eller en extern datalogger. Aanderaa Riverbank är en dopplermätare avsedd för vattendrag. Den kopplas vanligen till Aa´s externa datalogger / displayenhet och kan då även avläsas på distans per radio eller telefon. Alternativt kan den kopplas till annat externt system. Ott/Nortek har just presenterat en serie dopplermätare avsedda för vattendrag. Med integrerad datalogger eller kopplad till externt system. Ott Sonicflow. En helt ny akustisk mätare som mäter tvärs över ett vattendrag, och mäter således hela inte bara i en punkt. Nortek har ett par olika akustiska flödesmätare

  Alec      hs-eng givare       hs-eng display      Aa Riverbank       Ott/Nortek doppler       Ott SonicFlow       Nortek akustisk

Mätinstrument o sonder (Se även på sidorna om resp parameter eller multi- o CTD instrument)

De flesta av de fältmässiga och vanligen portabla instrumenten som vi har på vårt program kan användas i såväl dammar, sjöar, havet som vattendrag och kanaler. Därför berör vi det bara helt flyktigt här och hänvisar för litet fylligare information till sidan för respektive ämne.

Här kan man dela upp mätarna i olika kategorier:

 • Direktavlästa instrument
 • Instrument med inbyggd eller extern datalagring

Direktavlästa instrument

 • Vi har här ett antal mindre mätare för temp, kond (salthalt)/temp, syre/temp, pH/temp, turb/temp samt ljus. Batteridriven och vanligen vattentät displayenhet, med eller utan datalogger o datautgång. Med kabellängder från någon meter till flera hundra, beroende på typ o model. Exempel på fabrikat Lovibond, WTW, Oxy-Guard, Aanderaa och LiCor.
 • Vill man mäta mer än någon enstaka parameter åt gången, så har vi även en del multi-instrument. Dessa finns med ovan nämnda parametrar i några olika kombinationer, t.ex syre/kond/temp, syre/temp/pH mm. Ex; WTW Multi, Aanderaa Aquameter.
 • Om man vill ha ett mångsidigare system så väljer man en miljösond, en s.k. CTD. Dessa är vanligen basutrustade med Kond/temp/tryck givare och kan därutöver ofta utrustas med ett flertal extragivare t.ex syre, pH, turbiditet, fluorocens/klorofyll, H2S mm. Avläsning sker numera oftast med PC men vid mera krävande omständigheter finns även speciella displayinstrument, vilka vanligen är utrustade med datalogger och datautgång. Ex på fabrikat är Aanderaa, SAIV, SST och Alec.

  Oxy-Guard syre       WTW      WTW Multi       Aa Aquameter       SST CTD 48       SST Display       SST system

Registrerande instrument(För mera info se även sidan om mätstationer)

 • Då vissa av de direktavlästa instrumenten, samtliga kategorier ovan, är utrustade med inbyggd datalogger, som vanligen kan tidsstyras, kan man mycket väl använda ett sådant som registrerande instrument för lite kortare tider. Till vissa finns en hel del passande tillbehör såsom hållare för givare, genomflödesceller mm.
 • I den mån man vill ha en mera stationär mätstation så har t.ex WTW och Aanderaa en del intressant. Systemet består av datalogger, ofta med display för realtidsvärden, givare av önskad typ och antal, kablar samt en del kringutrustning såsom batteri, solcell, hållare, kabinett, och ev. kommunikationsutrustning (vanligen radio eller telefon). Har finns rätt många olika slags givare att välja mellan.
 • En annan variant är en CTD / miljösond utrustad med inbyggd datalogger. Med en sådan slipper man kablar och landutrustning. Allt som behövs finns i sonden. Ingenting behöver "synas ut". För inställning av mätintervaller och för avläsning tar man "fiskar man upp" sonden och kopplar den mot en PC. Ex; Aanderaa, SAIV, SST, Alec.

  WTW      WTW Multi       WTW Stationär       WTW      Alec CTD       Alec syrelogger       SAIV CTD

Vattenprovtagare(se även på sidan om vattenprovtagare)

För bruk i strömmande vatten kan man använda olika tekniker, i vissa fall går det utmärkt bra att använda "vanliga" vattenprovtagare, medan man i andra fall får ta till t.ex horisontella hämtare, vilka fungerar bättre i dels strömmande vatten och dels i grunda vatten, eller för provtagning nära ytan eller bottnen. Sedan finns också ett antal typer speciellt utvecklade för bruk i strömmande vatten.

 • Horisontella provtagare finns i många fabrikat o varianter, enkla eller avancerade, med eller utan termometer, std eller metallfria, med eller utan stry-fena mm.
 • Provtagning i vattendrag innebär ofta arbete från broar, vilker medför extra påfrestningar på hämtarna då anslaget från lodet blir hårdare. Till viss del kan man mildra detta genom en speciell stötdämpare. Annars får man använda en tåligare typ av hämtare, t.ex van Dorn typerna, vilka har en mycket tålig typ av mekanism. Vidare finns dom i både vertikalt och horisontellt utförande. I något fall kan man skifta mella vertikal och horisontell upphängning på samma hämtare.
 • I vissa fall kan även en bra Ruttner hämtare fungera i dessa sammanhang.
 • Ytvattenprovtagare. Med teleskophandtag och burk eller flaska som provkärl.
 • Pås-provtagare. En seg och lätt förslutbar plastpåse som "engångs" provkärl. Finns med lina eller teleskophandtag. Användes mycket i USA.
 • Sedan finns det en del specialhämtare utvecklade just för strömmande vatten. Tar vatten och "partiklar". Finns även i metallfritt eller i teflonbelagt utf.
 • Oljeprovtagare. För "olja på vatten". Skummar av ytskiktet utan att ta med allt för mycket vatten. För alla slags vatten.

  Enkel horisontall provt      Wildco horisontell provt.       KC van Dorn       H-Bios horisontell provt.      Wildco van Dorn       Ruttner      Enkel vattenprovtagare m flaska        Ytvattenpårovt.       "Swing Sampler"       "Pås provt".       Provt f. strömande vatten       Provt f. strömande vatten       Provt f. strömande vatten       Oljeprovtagare

Botten o Sedimentprovtagare (Se även på sidan om Botten- o Sedimentprovtagare)

För bruk i strömmande vatten kan man använda olika tekniker, i vissa fall går det utmärkt bra att använda "vanliga" botten- o sedimentprovtagare, medan man i andra fall får ta till t.ex handtag för bättre kontroll. Sedan finns också ett antal typer speciellt utvecklade för bruk i strömmande vatten.

 • van Veen, Ponar och liknande relativt tunga huggare fungerar ofta bra även i strömmande vatten
 • Vissa Ekman huggarna kan förses med rör-handtag för bättre kontroll i strömmmande vatten
 • Mindre huggare typ "Mud Snapper" eller Wildco Hand Grab (för lina eller handtag) kan fungera bra i strömmande vatten.
 • Wildco hand-vacuum provtagare är ett enkelt sätt att "suga upp" bottensediment. Fungerar bra under de flesta omständigheter utom vid grus o stenbotten.
 • "Ryssborr". Passar lite överallt. Tryck ner i bottnen eller marken, vrid ett halvt varv och dra upp igen. Förlängningshandtag finns.
 • Sedimentprovtagare m rör / corers, finns även med rörhandtag, vilket gör det möjligt att ta bottenprover på ner till ca 5 - 6 meters vattendjup utan lina. Flera fabrikat o modeller.
 • Kahlsico Scoopfish, för sedimentprov i snabbt strömmande vatten, eller från båt under gång.
 • "Hand Line Bed Material Sampler" tar sedimentprover i "snabba vatten". Olka storlekar.
 • Shipek, tung huggare för "snabba vatten"

  van Veen       Ekman       Wildco Hand Grab       Kahl Mud Snapper       Wildco hand-vacuumprovtagare       "Ryssborr"       KC Sed corer "Hand haps"       KC sed corer 4"       KC Sed corers A, B       H-Bios Sed corer       Kahlsico Scoopfish       Wildco "Bed Material Sampler"       Shipek

Bottenfauna

För insamlig av bottenmaterial av olika slag finns en lång rad olika apparater, t.ex:

 • Krattor och draggar, t.ex Luther räfsan. Med skaft eller lina.
 • D-nät, Kick / spark nät, med skaft eller kort handtag. Vanligen förstärkta med "canvas" i bottnen. Även s.k. Svensk Standard"
 • Pål- o bottenskrapor med skrap- eller borst kant.
 • Surber nät i olika storlekar.
 • Skrapor, lätta biologiska eller tunga bergskrapor, även trekantskrapor.
 • Slädar
 • mm.

  Sparknät      Surber     Mini Surber        Biologisk skrapa       Trekantskrapa      Släde      Liten dragg       Luther räfsa       Kratta med långt skaft       Bottenskrapa      Pålskrapa      "Schindler-Patalas Plankton Trap"       "Hess Stream Sampler"       "Ellis-Rutter Stream Sampler"

Plankton o fisk- håvar (även för el-fiske), nät o driftnät

Vi kan tillhandahålla ett flertal olika slags nät och håvar för fisk o plankton, t.ex:

 • Plankton-nät med lina, diameter 15, 20, 25, 40 cm, maskor 5 micron och uppåt
 • Planktonnät m skaft
 • Fisknät med stor eller liten maska o långt eller kortare skaft
 • El-fiske håv
 • Driftnät

Planktonnät m lina       Planktonnät      Fiskhåv m långt skaft       Fiskhåv      Håv f. el-fiske       Driftnät

 

Scroll to top