Syremätare, konventionella typer

Vi kan leverera konventionella syremätare för fältbruk försedda med korta kablar för mätningar i ytvattnet (eller i upptagna vattenprov) eller med längre kablar för mätningar direkt på djupet.

Vi ger här en kort orientering om de olika typer som vi kan tillhandahålla. För ytterligre detaljes samt data hänvisar till resp. datablad som kan rekvireras från Swedaq.

Alla dessa alternativ har de vanligaste finesserna såsom temperaturvisning, aut. temp. kompensering samt halvautomatisk lufttrycks samt salthaltskompensering. Vidare är dom helt vattentäta, har någon typ av snabbkalibreringssystem, samt levereras i väska med div tillbehör.

  • Billigaste metoden att mäta syre, vid små volymer, är ett kemiskt test kit. Finns i flera fabrikat och varianter / mätområden. Finns även för många andra parametrar.

          Exempel på Lovibond Test Kit 

  • Wildco har en enkel "budgetmätare" för mindre krävande sammanhang. Klarar trots det av de flesta funktioner såsom temp- salthalt o lufttryckskompensering. Finns med 4 m kabel, varken mer eller mindre. Stänktålig, ej helt vattentät.

          Wildco syre

  • Lovibond (f.d. Aqya-Lytic) från Tyskland. SensoDirect Oxi 200. Helt vattentät. Mäter syre o temp. Aut temp.kompensering. Min-Max minne samt 20 datasets arbetsminne. Finns med max 30 m kabel.

          SensoDirect Oxi 200

  • Danska Oxy-Guard Delta eller Polaris kan vara ett annat alternativ. Ett par små och ovanligt lätthanterliga instrument som faktiskt finns med upp till 100 m kabel. Fast kabel, (som standard 3 m lång) dvs kan ej tagas av från instrumentet. Ingen läckagerisk men man kan inte byta sensor själv. Delta har automatisk kalibrering och inbyggd datalogger.

          Delta         Polaris

  • WTW har ett tämligen nytt instrument som kallas OXI 3110/3210/3310. Litet men avancerat. 3210/3310 är försett med ett arbetsminne om 200 mätningar. Finns med extra yttre gummiskyddshölje som tillbehör. För max 20 m kabel med standardgivare eller upp till 100 meter med förstärkt givare. Mod 3210 har ej utgång medan 3310 har datautgång. Levereras inkl fältväska med div. tillbehör.

          

  • Storebror till dessa kallas WTW Oxi 197 och är ett kraftigare mera fältanpassat instrument som kan förses med 100 m kabel som mest. Tekniken som sådan är i stort sett samma som de mindre modellerna, största skillnaden är det robusta utförandet.

          

  • HACH-Lange HQD. En serie nya, moderna och finessrika instrument som finns för Syre, pH samt Kond/Salthalt. Instrumenten som är helt vattentäta har inbyggt, (manuellt eller tidsstyrt) minne och usb datautgång och finns med olika kabellängder, upp till 30 m. Syresensorn har inte traditionellt membran utan istället en optisk film, vilket är tåligare i många sammanhang. Dom finns i ett par olika modeller där man kan ansluta en eller två valfria givare, och då sensorns kalibreringsdata finns i ett "chip" direkt på sensorn, kan man lätt alternera mellan de olika givarna "plug and play". Levereras vanligen inkl fältväska med div tillbehör.

          

Kombinations instrument med syre

Nämnas bör kanske också ett par intressanta kombinations instrument.

WTW Multiline 340i. Ett multiinstrument för upp till 3 olika parametrar, förutom temp: syre, pH och conduktivitet, och detta till ett pris som är långt lägre än vad motsvarande separata instrument kostar tillsammans. Baserat på 340 modellen vad gäller hölje/utseende, minne osv.

WTW Multiline 197i. I princip som ovan fast baserat på det lite stabilare och stryktåligare 197 instrumentet.

WTW Multiline 350i. Modernare upplaga av Multi 340. Kan förutom samma sensorer som ovanstående typer även utrustas med kombinationsgivare för Syre/Kond/Temp alt samma + pH.

Hach-Lange HQD40. Robust handinstrument för 2 givare samtidigt, Syre/Temp, Kond/Temp alt pH/Temp. Minne o usb utgång.

Se vidare på sidan om multiinstrument.

Syremätning, speciella typer

Syremätare för mätning i sediment

Mätaren som är avsedd för syremätningar i sediment tillverkas av Trident. Den finns i utförande för lab och för InSitu bruk (klarar då 5000 meters djup). Elektroden ger en voltsignal som kan läsas av en ordinär digital voltmeter. Som tillval kan vi dock leverera passande enkel- eller flerkanals dataloggers.

Syremätare, logger

Compact DOW. En av Alec´s nya kompakta dataloggers. För syre o temp. Inställning, avläsning och presentation med PC / Windowsprogram. Försedd med torkare som håller sensorn ren. Klarar lång tids registrering, upp till ett år utan batteribyte och avläsning.

Compact OPTODE. Ännu en ny syrelogger från Alec. Grundfunktioner samma som mod DOW, fast med Aanderaas nya och revolutionerande syregivare med optisk film istället för membran och elektrolyt. Oöm, lätt att handskas med, ingen påväxt, H2S resistent. Liten och smidig 54 x 272 mm.

Compact-optode

Syremätare, snabb respons

Dessa instrument kommer från tyska AMT, och dom finns i ett antal varianter. Kallas "galvanic microsensor". Är mycket snabb, noggrann samt erfordrar ej flöde eller omrörning, likt konventionella typer. Dessutom är dom H2S resistenta. Den har en förbrukningsdel som bytes ut när den är slut. Sensorn finns i lab utförande samt i InSitu utförande för max ca 100 m djup. Lab varianten kan användas med t.ex en picoamperemeter som avläsningsinstrument. (OBS att den finns i flera olika lab-varianter, passande olika ändamål, bl.a. finns väldigt små och smala sensorer, passande små kolvar och flaskor etc). Kontakta oss gärna för mera info, om intresserad.) InSituvarianten kan lämpligen användas tillsammans med t.ex en mätsond av CTD typ. Snabbheten gör då att man kan göra, även långa, profiler i anständig takt, med god fallhastighet, vilket knappast är möjligt med konventionell teknik.

Lab version       "Havs version"

Syretitrerings automat "DOA"

"Dissolved Oxygen Analyzer" från tyska SIS är en halvautomatisk PC styrd Winkler analysmaskin som utvecklats speciellt för syreanalys. Huvudbeståndsdelarna är en Metrohm Dosimat, en fotometer, en omrörare samt ett speciellt dataprogram. Allt förpackat i en låda vilket gör apparaten lätt att transportera. Den fungrerar nämligen bra både i lab och till sjöss. I och med att processen styrs via PC sker slutpunktsbestämning en på ett säkert sätt, vilket till stor del eliminerar felkällor orsakade av ovan personal.

DOA ger en mycket god precision och reproducerbarhet.

Instrumentet lämpar sig bäst för lab med tämligen stor analysverksamhet, då ger det avsevärda tidsvinster. Genom att mycket av analyserna kan ske redan till sjöss, under gångtid, kan mycket normal lab. tid sparas.

Separata Syre-givare för egna appikationer

  • För kundens egna applikationer har Alec separata separata Syre/Temp givare. För 10 - 16 VDC in och digital utsignal. 20 m kabel som std. Instrumenthus i titan.

          RS_ADOW.jpg (6189 bytes)

  • Även Oxy-Guard har separata Syre/Temp givare. Dessa användes av flera CTD tillverkare som "tillvalsgivare".
Scroll to top