Det finns några olika grundtyper av temp.mätare:

 • Glastermometrar, Hg eller spritfyllda.
 • Elektroniska, direktvisande
 • Elektroniska, registrerande
 • Profilerade Istrument (typ termistorkedjor)

Glastermometrar

Dessa användes i allmänhet i något av följande syfte:

 • För mäntnig av ytvattetemp,
 • Tillsammans med vattenprovtagare eller
 • Som kontrolltermometrar på lab.

Då vi ju i Sverige har ett förbud mot Hg termometrar, utom för vissa syften, använder man sig av alternativ fyllning, oftast sprit i någon form. Dessa termometrar är allmänt mindre temp. stabila än Hg varianterna, dessutom är det i många fall svårt, bl.a. pga det ännu så länge klena utbudet, att hitta alternativa termometrar med tillräckligt goda prestanda/egenskaper samt med passande mått.

För mätning av ytvattentemp

Här använder man sig lämpligen av en enkel termometerhållare t.ex Hydro-Bios "Water Therometer". Detta är en kraftig rörformad hållare i mässing, vilken kan stängas helt för att skydda termometern. Den har hållare för Hg- eller sprittermometer samt fäste för lina.

Tillsammans med vattenprovtagare

 

 • I provtagare, typ Ruttner och liknande, med genomsynligt rör har man ofta en inbyggd termometer. Denna kan vara av Hg- eller sprit typ. Vi har sådana i några olika format samt noggrannhetsklasser.
 • Till andra typer av provtagare, med mörkt rör, typ de i havssammanhang så vanliga "Niskin varianterna" använder man sig understundom av reverserande termometrar. Dessa sitter monterade i ett speciallt rack som roterar ett halvt varv när hämtaren aktiveras. Termometervärdet låses då. Här finns termometrar med normal, hög eller exceptionellt hög noggrannhet. Dessa är i allmänhet av Hg typ. De främsta fabrikaten är Ghola, Kahlsico samt R&W.
 • Som alternativ till de reverserande Hg termometrarna finns numera ett par elektroniska typer. Dessa har exceptionellt hög noggrannhet, är lätta att läsa av samt har minne för flera mätningar. Men dom är dyra i inköp. Förutom den reverserande funktionen kan dom även användas som normala kontrolltermometrar på lab. Fabrikaten är SIS och R&W, båda tyska. R&W kan kopplas till PC.

 

SIS reverserande elektroniska precisionstermometrar

Som kontrolltermometrar på lab.

 

 • Normala vattentermometrar av Hg- eller sprit typ. Finns i olika format och prestandsklasser. 
 • Elektroniska termometrar. SIS eller R&W. Se stycket ovan.

 

Elektroniska, direktvisande

Utbudet av bra elektroniska mätare för endast vattentemperatur är tämligen begränsat. Detta gäller speciellt för de direktvisande instrumenten. Apparater med kort kabel, någon meter, för mätning på lab eller i ytvatten, finns en del att välja på, men skall man ha ett profilerande instrument för mätning på några meters djup så blir det genast besvärligare. Temperaturen mätes ofta tillsammans med någon annan parameter, t.ex syre eller cond, vilka ju ofta skall temperaturkompenseras. Detta gör att man ofta får temp.mätningen mer eller mindre "på köpet" när man skaffar en syre, cond eller pH mätare av hygglig klass. Prisskillnaden mot en separat temp. mätare av god klass, vilka tyvärr är ganska dyra, är ofta inte så stor att det är motiverat.

Är Ni intresserade av direktvisande temp. instrument så kontakta oss igen. Det finns för både en och flera givare med varierande kabellängder samt med datalagring, larm etc som tillval.

 • Exempel på direktvisande temp.mätare med kort kabel är den nya Oxy-Guard Maxi-Temp. -5/+45 +/- 0,1 oC. 3 m kabel som std. Valfri kabellängd som tillval. Helt vattentät

  Oxy-Guard Maxi-Temp


Elektroniska, registrerande

Utbudet av registrerande temp. mätare är bättre än för direktlästa. Allmänt gäller att här också finns en hel del kombinerade mätare. Förr var det apparater som registrerade på pappersremsa dominerande. Det finns vissa sådana kvar, men nu är det elektroniska instrument som gäller. Dom är mindre, oömmare, billigare och flexiblare, men kräver ofta en dator för avläsningen. Man ställer in mätintervallerna på mätaren eller med PC och läser efter mätnings slut in resultatet på PC. Man kan då, medelst lätthanterliga Windows program, få resultatet i tabell- eller grafisk form.

Med korta mätintervaller kan ett sådant instrument användas för profilering (det finns även modeller med integrerad tryckgivare. Temperaturen visas då som funktion av djupet på ett mycket tydligt sätt) och med längre kan man göra stationära mätningar över kortare eller längre tider, ofta upp mot 1 år om man så vill.

De flesta typerna har internt minne, men i vissa fall kan det vara befogat med ett instrument som består av separat givare, kabel samt display/lagringsinstrument.

Några bra registrerande instrument:

 • Star-Oddi har ytterst små temp/djup loggers, egentligen tänkta att "tagga" fisk med, men går utmärkt bra att använda som "vanlig" logger också. Finns även som CT som även mäter salthalten eller eller CTD som dessutom mäter tryck/djup.

  TD Milli  "Comm box"
 • Aquatic o Tinytag är mycket små och prisbilliga temp-loggers. Aquatic tål 20 m djup och har minne för 1800 mätningar. Tinytag tål ”fullt havsdjup”  i "djuphavsburken" och har stort minne. Noggrannheten är inte i klass med våra övriga temp.mätare, men priset är mkt tilltalande.

  Aquatic  "Logger i Djuphavsburk"  Dockningsplatta t. Aquatic
 • Star Oddi har även ett par små fina tempmätare med internminne, bl.a. Starmon Mini, i storlek och format som en cigarr ungefär, finns i olika djup- och precisionsklasser. Aktiveras och läses av med PC. Tåligt yttre och litet format gör instrumentet lätt att använda i många olika sammanhang. Utmärkta prestanda.

  Starmon Mini, plast o titan utf.
 • JFE/Alec har liknande instrument, dels den lilla men kraftiga  MDS-T och dels de litet större T/Cond eller T/Djup loggarna. Stort minne och inställbara mätintervaller. Inställning o avläsning ut via PC (speciellt interface behövs). 
 • Saiv. En registrerande temperaturmätare som även registrerar GPS navigationsdata kommer från Saiv. Kan. t.ex anslutas till fartygets kylvattenintag samt dess GPS navigator. Ger kontinuerliga temp.mätningar med GPS data. Användas bl.a. Hurtigrutten i Norge.
 •  SIS. Precisionstermometrar med internminne. Se "termometer för vattenprovtagare".

Profilerade istrumet

För temperatur profilering av vattenmassan använder man sig av en s.k. termistorkedja. Denna mäter och registrerar temperaturen på ett antal fixerade nivåer. Ofta kan dessa system kombineras med tilläggssensorer för att även mäta andra parametrar

 • Botten baserad (med iternmnnie eller kommuikation via kabel). Aaderaa

 

 

 

 • Boj baserade (med iternmnnie eller radio kommuikation). Aaderaa:

 

 

 

 

 

 

 • Bogserade system (kommuikation med fartyget/båte via kabel). ADM:


 

Scroll to top