Oljeprovtagare

För att ta upp prov på olja på vattenytan använder man lämpligen en speciell provtagare "Schuemacher", vilken är så balanserad att den endast skummar av ytan och fåledes får mest olja och minst vatten. Lätt utbytbara provflaskor. Ytterst enkel att använda. Hydro-Bios tillverkar hämtaren.


 

 

 

Sidan kommer att kompletteras efterhand.

 

Scroll to top