Allmänt

Multiparameter instrument som i allmänhet benämnes "CTD sond" (Cond/Temp/Djup) eller "Miljösond", litet beroende på sensorbestyckning och användningsområde.

Vi har även en del litet enklare multi parameter instrument. Mer om dessa på en separat sida.

Dessa instrument, vilka i allmänhet används för att göra profiler genom vattenmassan kan i visa fall även användas för mera stationära mätningar.

I de flesta fall har en CTD sond betydligt bättre prestanda, noggrannhet och även snabbhet, än de flesta "separata" instrument (typ kond/salthalt, syre resp pH metrar) som finns på marknaden.

Man kan litet grovt dela in instrumenten i två huvudgrupper:

 • Direktavlästa instrument
 • Registrerande instrument. De flesta registrerande instrumenten kan även avläsas direkt i realtid per kabel, allt efter stundens behov.

Direktavlästa instrument

Ett normalt profilerande instrument (normalt ej försett med intern datalogger) är genom en kabel av passande längd förbundet med ett avläsningsinstrument i båten eller på bryggan etc. Som sådant instrument kan man oftast använda en PC. Vill man ha ett mera fältanpassat instrument så finns det i allmänhet som tillval.

Kabeln som används kan vara en grövre flerledarkabel eller en tunnare enkelledarkabel (samtliga helt självbärande) och den brukar levereras på passande hand- eller motor vindor/winchar med släpringskoppling för kontinuerlig kommunikation.

Datapresentation, direktavlästa instrument

Uppmätta data presenteras i realtid i tabell- eller grafisk (eller båda) form på avläsningsinstrumentets display / skärm. Samtidigt kan man här lagra värdena för kommande behov och ev. överföring till sin databas e.dyl. Man ser här direkt uppmätta värden och kan således enkelt finna olika skiktningar.

I vissa fall, beroende på typ av instrument och på praktiska omständigheter, kan man också direkt sända data vidare per kabel, tele eller radio till passande mottagningsstation. Man kan även arrangera avläsning i form av telefonuppringning med talsvar.

Registrerande instrument

Det andra huvudgruppen är de självregistrerande instrumenten vilka alltså är försedda med intern datalogger.

Med dessa kan man göra obemannade / stationära mätningar över längre eller kortare tider. Men man kan också göra profiler med denna typ av instrument. Bra om man ej har tillgång till kabelvinda för elkabel utan endast en vanlig lina / wire, eller om man vill ha ett mycket litet, portabelt och hanterligt instrument utan "extra delar". Man ser då förstås inte de olika skikten förrän vid avläsningen efteråt, men i vissa fall gör man rutinmätningar på fasta djup, och då är det OK.

Datapresentation, registrerande instrument

Dessa lagrar uppmätta data i minnet med förinställda intervaller, vilka kan vara tids- eller djup styrda. Efter mätseriens slut läser man in resultatet på PC för presentation och ev. vidarebearbetning.

En del instrument kan användas både för direktläsning med kabel och för internlagring, allt efter önskemål.

Sensorer

Det finns i de flesta fallen olika möjligheter att utrusta instrumenten med extra sensorer och givare för diverse ämnen. Detta oberoende av grundtyp enligt ovan. De flesta typerna är grundutrustande med CTD sensorer, med vilkas hjälp resp. instruments dataprogram räknar fram salthalt samt om så önskas ljudhastighat och densitet.

Vissa kan ej utrustas med extrasensorer, medan andra kan kompletteras, vid beställningen eller efteråt, med varierande antal extrasensorer.

Exempel på extra parametrar är

 • syre, (till vissa sonder även snabb-respons givare)
 • pH,
 • redox,
 • turbiditet, (transmission / slamhalt)
 • ljusintensitet,
 • strömhastighet/riktning,
 • bottenlarm,
 • svavelväte och
 • fluorocens (med vilkens hjälp man mäter klorofyll, humus/gul-ämne, spårämne/Rhodamin eller oljeprodukter. Det finns både 1 och 2 kanals fluorometrar, dvs de mäter 1 eller 2 av ovannämnda ämne).

I vissa fall kan man använda CTD sonder för att styra annan sammankopplad utrustning t.ex Mulktivattenhämtare "Rosetthämtare".

Detta var litet allmänt om tanken med instrumenten. Nu en kort presentation av några olika fabrikat och modeller.

Vårt sortiment

CTD / MILJÖSONDER, Direktavlästa

Vi kan erbjuda ett flertal olika fabrikat och modeller. Några exempel:

 

 • SST, Tyskland. CTD 48, mycket liten och lätt, och CTD 60 för kustnära och medeldjupa vatten samt CTD 90 vilket är en variant med mera plats för extrasensorer. Siffran står för rördiametern i mm. Lätta precisionssonder i 1:klassigt utförande med stort tillbehörsprogram i fråga om tillvalssensorer. Kan t.ex utrustas med de nya snabba AMT syre- eller H2S sensorerna. Tåliga sonder med hölje i titan. Avancerat men användarvänligt Windows program för avläsning och presentation. Som alternativ, om man inte vill använda PC, finns även ett stabilt och fälttåligt minnesförsett avläsningsinstrument, PDU Portable Deck Unit. Kabeltrummor, hand- eller motordrivna, med släpringskoppling som tillbehör. Finns även med internminne för stationära eller kabeloberoende mätningar. PDFTabell med sonder, sensorer och kombinationer.

  CTD 48       CTD 60      CTD 90       PDU       Systemexempel      Program

 

 • Sensordata / SAIV SD-204. Norska kompakta sonder, primärt för CTD. Fåtal tillvalssensorer; syre, turb och fluorcens/klorofyll. Mkt lättanvända instrument med bra noggrannhet. Försett med internminne, kan således användas som direktavläst- eller minnes mätare, allt efter behov. Lättanvänt Windows program för datapresentation.

  SAIV SD-204
 • Alec, stor japansk tillverkare av marinelektronik. Har en ny serie CTD AAQ 1180/82/83/86. Kpl utrustade med CTD turb/clorofyll resp dito + Syre, pH, Ljus. För kustnära vatten, 50 m kabel som std, andra längder på begäran. Mkt välbyggda och tåliga instrument med hus av titan. Kan läsas av mot PC eller olika display o avläsutrustningar, även med inb skrivare. Avancerat med lättarbetat Win program medföljer. Compact CTD-Lite

AAQ 1180 kpl       Handenhet till AAQHandenhet till AAQ

 • CTD-Lite, en mindre variant. Direktavläst med kabel. Displayeghet med minne och datautgång. Endast CTD, inga tillval. Kompakt och smidig.

  CTD-lite
 • hs-engeneering. Compact 2001 kallas deras multisond som kan utrustas på olika sätt för att möta skiftande krav. Förutom CTD så finns bl.a. snabb syre, H2S och elektromagnetisk strömmätare som tillval. Hus i plast, passar bäst för relativt grunda / kustnära vatten. För portabelt eller stationärt bruk. Minnesförsedd handenhet för avläsning finns som tillval.

  Ex med CTD o ström       Handenhet

 

 • Aanderaa. Ett modulsystem skulle man kunna säga. Välj bland en handfull olika sensorer. Koppla samman önskat antal och typ med kabel av valfri längd (max 100/200 m, beroende på sensortyp) samt passande avläsningsinstrument, vilket kan förses med externt dataminne. Systemet kan lätt anpassas till behovet genom att välja, för stunden, passande sensorer. Jämförelsevis medelmåttlig noggrannhet och relativt långa responstider, fast mekaniskt mkt. kraftigt utförande och tämligen överkomliga priser. Passar bäst till kortare (<50 meter) profiler samt till registrerande stationer. Aanderaa har ett mycket omfattande tillbehörsprogram vad gäller datalagring, överföring och presentation, per radio, tele, talsvar etc. samt kabinett och skåp passande för i fält utplacerade enheter.

  CTD sensor       Displayenhet 3315       Kpl set i väska "Aquameter"

CTD / MILJÖSONDER, Självregistrerande

I princip se ovan, förutom att dessa typer framför allt är avsedda för internlagring av data, med längre lagringsintervaller för stationära mätningar eller med kortare intervaller för kabeloberoende profileringar. Om man t.ex endast gör standardmätningar på fasta djup, är denna typ av instrument definitivt att föredraga, då man endast har själva instrumentet och slipper avläsningsinstrument / PC, kabel och dito trumma. En vanlig lina eller enkel wire duger fint. Programmering av datalagringen, vanligen tids- eller djupstyrd, kan ske innan man går ut på sjön, om så önskas och avläsning av lagrade data kan ske vid valfritt senare tillfälle.

Även registrerande sonder kan i vissa fall användas för att styra annan sammankopplad utrustning t.ex. Multivattenhämtare "Rosetthämtare", vilka då aktiveras vid förvalda djup eller tidpunkter.

Några exempel:

 • Sensordata / SAIV. Se ovan / direktlästa.
 • Alec. Stor japansk tillverkare av marinelektronik. Compact CTD-Lite är en liten lätthanterlig minnessond för CTD. Inga tillval. Inställning o avläsning medelst PC. Stort minne och god minneskapacitet.

  Compact-ctd-lite
 • En nyher från Alec är deras registrerande "Compact-CTD". En liten lätt o lätthanterlig sond med CTD givare som standard och turbiditet/klorofyll som tillval. Bra prestanda och noggrannhet. Inställning av minne samt avläsning/presentation med lättanvänt Windows program.

  compact CT
 • SST, Tyskland. CTD 48M och 60M för kustnära och medeldjupa vatten samt CTD 90M vilket är en variant med mera plats för extrasensorer. Siffran står för rördiametern i mm. Lätta precisionssonder i 1:klassigt utförande med stort tillbehörsprogram i fråga om tillvalssensorer. Tåliga med hölje i titan. Avancerat men användarvänligt Windows program för avläsning och presentation. Dessa minnes sonder kan användas antingen i "minnes-mode", dvs utan kabel, eller i "direct-mode" dvs som direktavläst sond med kabel till ytan.

  CTD 90M med en hel del extrautrustning
 • Alec har även några små CT (cond/temp), TD (temp/tryck), CLW (Klorofyll/Turb/Temp) samt DOW ( Syre/Temp) loggers i MDS serien (Micro Data System), genom sitt behändiga format passande t.ex för registrering av tråldrag och liknande. Lättanvänt Windows program.


 

 

 

Scroll to top