Skriv ut

(Se även på sidan om "Bäckar o Vattendrag")

Våra flödesmätare är i första hand avsedda för fältbruk. Dom kan delas upp efter användningsområde:

Båda typerna kan dessutom delas upp efter funktionsprincip:

Av sistnämnda mätartyper finns några olika principer, med exempelvis:

De flesta av våra instrument avsedda för portabelt bruk, men det finns också en del typer som även, med fördel, användes för stationärt bruk, under längre eller kortare tider. Dessa är då utrustade med programmerbart tids-styrt minne.

Vi har även några flödesmätare av typen turbinmätare, vilka är avsedda för rörledningar, slangar och liknande. Se vidare längst ner på sidan.

Generellt är de mekaniska mätarna billigare men har ofta inte riktigt samma noggrannhet som de elektroniska varianterna. De elektroniska varianterna, vilka som sagt inte har några rörliga delar, är mindre känsliga för skräp och liknande i vattnet, samt för påväxt (gäller främst vid långtidsmätningar).

Av modellerna utan rörliga delar är nog de elektromagnetiska ofta bäst passande för den här aktuella typen av fältutrustning genom sitt oömma och robusta utförande samt sitt, relativt sett, överkomliga prisläge. Även dopplermätarna är också mycket robusta, men oftast dyrare. De akustiska typerna är allmänt mera känsliga och användes mest för speciella ändamål.

 

 

 

Även Hydro-Bios har en flödesmätare av flygeltyp. Snarlik G.O. men öppnare konstruktion. Både H-B och G.O´s mätare finns med eller utan backspärr.


 

 Hydro-Bios E Flow är en helt ny rotor / flygelmätare med elektroniskt räkneverk. Lågt startmotstånd och god noggrannhet, även i det mycket låga registret. Genom sitt lätt nollställbara räkneverk lättare att använda än konventionella, helt mekaniska, rotormätare. Samma användningsområde som GO 2030.